Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Безплатен абонамент

регистрация с електронна поща

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията, с лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1 и ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

проверка на здравен статус 23 май

Допълнителна идентификация при справка за зравни осигуровки

При проверка на здравен статус се въвежда още един идентификатор От 23 май 2018 г. проверка на здравен статус освен с ЕГН се прави и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.   […]

отмяна на нриоврзоввфгврсои 22 май

Решение на ВАС за отмяна на наредба, свързана с осигуряването

Решение на ВАС за отмяна на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ Обнародвано е решение на тричленен състав на ВАС, с което е отменена Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.   Решението на ВАС е № 410 от 10 януари 2018 […]

наръчник по осигуряване 2018 22 май

Публикуван е наръчника на НАП по осигуряване за 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. Наръчник по осигуряване 2018 г. е вече публикуван на интеренет страницата на НАП. Пълното наименование на документа е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г. Наръчник по осигуряване 2018 г. е актуализирана версия на този от предходната година […]

осигуровки на земеделски производител в майчинство 16 май

Осигуровки на земеделски производител в майчинство без право на обезщетение

Осигуровки на земеделски производител в майчинство. С темата осигуровки на земеделски производител в майчинство без право на обезщетение продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 3_273 от 05.02.2018 г. на Дирекция ОДОП Велико Търново. Фактите по случая са следните: Регистриран земеделски стопанин ползва отпуск поради бременност и раждане, но без право на […]

среден осигурителен доход март 2018 15 май

Среден осигурителен доход за месец март 2018 г.

Среден осигурителен доход март 2018 г. По данни на НОИ за месец март 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 879,67 лв. За сравнение средният осигурителен доход за февруари 2018 г. беше 860,14 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната […]

осигуровки върху дневни при командировка в ЕС 12 май

Дневните при командироване в ЕС като осигурителен доход

Осигуровки върху дневни при командировка в ЕС. С темата осигуровки върху дневни при командировка в ЕС продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 96-00-281 от 22.11.2017 г. на Дирекция ОДОП Пловдив. Фактите по случая са следните: Основната дейност на дружество в България е строителство и търговия в магазин за домашни потреби. Предприятието […]

семинар сирв и сезонни работници 11 май

Семинар през юни в Бургас

Семинар СИРВ и сезонни работници. Изготвяте ли графици за сумирано изчисляване на работното време на Вашите работници? Срещате ли затруднения с разпоредбите на КТ, КСО, НРВПО и НПОПДОО, касаещи този въпрос? Наемате ли сезонни работници, вкл. чужденци? А знаете ли, че много скоро предстоят отново законодателни промени в НРВПО във връзка със сумираното изчисляване на работното време? Заповядайте […]

здравни осигуровки за пенсионери 10 май

Здравно осигуряване на самоосигуряващ се пенсионер

Здравни осигуровки за пенсионери, които са самоосигуряващи се лица. С темата здравни осигуровки за пенсионери, които са самоосигуряващи се лица продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 041925 от 07.02.2018 г. на Централно управление на агенцията. Фактите по случая са следните: Лице, пенсионер от държавното обществено осигуряване (ДОО) е собственик на […]

пенсии за май 2018 2 май

Изплащане на пенсиите за месец май

Пенсии за май 2018 г. Изплащането на пенсии за май 2018 г. от Националния осигурителен институт ще започне на 8 май (вторник). И ще приключи на 21 май (понеделник). Периодът е съобразен с предстоящите празнични и почивни дни в началото на месеца. Както се случи и с пенсиите за април 2018 г. заради великденските празници.   […]

среден осигурителен доход февруари 2018 12 апр.

Среден осигурителен доход за месец февруари 2018 г.

Среден осигурителен доход февруари 2018 г. По данни на НОИ за месец февруари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 860,14 лв. За сравнение средният осигурителен доход за януари 2018 г. беше 863,18 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за […]

директива за командироване 12 апр.

Договорени са промените в Директивата за командированите работници

Очаквани промени в Директива за командироване на работници в ЕС – 96/71/ЕО. Преразглежданата Директива за командироване на работници е вече одобрена като компромисен текст от Съвета на ЕС. Промените във въпросната Директива за командироване ще бъдат окончателно приети на по-късен етап. След като законодателният акт бъде гласуван в Европейския парламент. Какво предвижда преработената Директива за командироване: […]

Осигуряване на чужденец по договор за управление 2 апр.

Осигуряване на грузинец – съдружник и управител на ООД

Осигуряване на чужденец по договор за управление. С темата осигуряване на чужденец по договор за управление продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 53-00-186 от 05.10.2017 г. на Дирекция ОДОП София. Фактите по случая са следните: Гражданин на Грузия е съдружник и управител на установено в България ООД. Основна […]

осигуровки при наследяване на ет 29 мар.

Осигуровки при наследяване на починал ЕТ

Осигуровки при наследяване на ЕТ. С темата осигуровки при наследяване на ЕТ продължаваме нашата поредица, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 20-08-36 от 06.11.2017 г. на Дирекция ОДОП Пловдив. Фактите по случая са следните: Физическо лице – едноличен търговец е починал през месец септември 2017 г. Дъщерята на лицето ще продължи дейността […]

великденски добавки 2018 28 мар.

Добавки за част от пенсионерите по Великден

Великденски добавки 2018 Министерският съвет взе решението за великденски добавки 2018. Част от пенсионерите ще получат еднократна допълнителна сума в размер на 40 лева. Добавката ще бъде изплатена заедно пенсиите за месец април 2018 г. Но право да я получат имат само тези пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите е в размер до 321 лева, […]

онлайн справка за хонорари в нап 27 мар.

Нова е-услуга от НАП за изплатени доходи

Онлайн справка за хонорари в НАП Физическите лица вече могат да направят онлайн справка за хонорари в НАП. Като проверят в сайта на агенцията дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи. Но различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Така гражданите ще могат да […]

Privacy Preference Center