Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

здравни осигуровки 2019 11 дек.

Здравни осигуровки за 2019 г.

Здравни осигуровки 2019 Законодателството, свързано със здравни осигуровки 2019 официално вече е прието. ЗБНЗОК за 2019 г. е обнародван е в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Със ЗБДОО за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2019 г. […]

осигуровки 2019 11 дек.

Социални осигуровки за 2019 г.

Осигуровки 2019 Новостите, свързани с осигуровки 2019 официално вече са факт. Промените са въведени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (ЗБДОО 2019). ЗБДОО 2019 е обнародван в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Законът влиза в сила от началото на 2019 г. Със ЗБДОО 2019 са извършени и някои последни […]

семинар на нап 7 дек.

Семинар на НАП за промените в законодателството 2019

Безплатен семинар на НАП На 14 декември 2018 г. ще се проведе безплатен семинар на НАП за промените в данъчното и осигурителното законодателство от началото на 2019 г. На семинара ще присъства заместник-изпълнителния директор на НАП – Александър Георгиев. А така също, директора на дирекция “Данъчно-осигурително методология” – Росен Иванов, експерти в областта на данъците […]

труд и осигуровки 2019 23 ное.

Семинар през януари в Бургас: Труд и осигуровки 2019

Семинар: Труд и осигуровки 2019. Бойчев консултинг и accountingnews.bg организират семинар на тема: ТРУДОВО ПРАВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ 2019 Законодателни промени от началото на годината. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката. Лектори: Михаил Илиев – д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика Димитър Бойчев – консултант по социално и здравно осигуряване с дългогодишен опит в НАП   […]

самоосигуряващ се пенсионер 22 ное.

Осигуровки за самоосигуряващ се пенсионер

Осигуряване на самоосигуряващ се пенсионер С темата осигуряване на самоосигуряващ се пенсионер продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Фактите по случая са следните: Самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец. Подало е в НОИ документи за пенсиониране, тъй като на 25.09.2018 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж […]

осигуровки за учители 9 ное.

Промени в НЕВДПОВ относно учителите

Осигуровки за учители при транспорт или наем Извършени са законодателни промени, свързани с дължимите осигуровки за учители върху възстановените им разходи за транспорт или наем. В ДВ, брой 77 от 18 септември 2018 г. е обнародвано Постановление № 193 от 13 септември 2018 г. С него е направено допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които […]

осигуровки на ученици 9 ное.

Промени в КТ и ЗЗО относно обучението на учениците чрез работа

Осигуровки на ученици в дуална форма на обучение Извършени са законодателни промени, свързани с дължимите осигуровки за ученици в дуална форма на обучение. В ДВ, брой 92 от 06 ноември 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИДЗПОО). Промените са свързани с професионалното образование и професионалното обучение по пътя на […]

условия за издаване на формуляр а1 1 ное.

Поредното решение на Съда на ЕС за удостверение А1

Условия за издаване на формуляр А1 Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе с поредното решение, свързано със задължителните условия за издаване на формуляр А1. Става въпрос за решение по Дело C‑451/17 от 25 октомври 2018 г. Това е второто решение на СЕС през 2018 г. по случаи на командироване от България към друга държава-членка на […]

нова месечна семейна помощ за деца 16 окт.

Нов вид семейна помощ

Нова месечна семейна помощ за деца Нова месечна семейна помощ за деца ще могат да получават всички от тях, които нямат право на наследствена пенсия от починал родител. Това предвиждат промени в Закона за семейни помощи за деца, които вече са одобрени на второ четене от парламента. Законопроектът е подготвен от Министерството на труда и […]

нови електронни услуги на НАП 16 окт.

Нови електронни услуги от НАП

Осем нови електронни услуги на НАП Осем нови електронни услуги на НАП бяха предоставени от 15 октомври. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага достига над 90. Тези нови електронни услуги на НАП са: 1. Подаване на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“. Услугата е достъпна с КЕП/ПИК за юридически и физически […]

удостоверения за профилактика 16 окт.

Приключва програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2018 г.

Спира издаването на удостоверения за профилактика и рехабилитация за 2018 г. Поради изчерпване на предвидените средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година. Териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 24 […]

проект на ЗБДОО за 2019 16 окт.

Надзорът на НОИ утвърди проект на ЗБДОО за 2019 г.

Проект на ЗБДОО за 2019 г. На 15.10.2018 г. е проведено заседание на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). На заседанието  е утвърден проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (проект на ЗБДОО за 2019 г.). В проекта на ЗБДОО за 2019 г. са отразени параметрите на предвидените за следващата година […]

нов здравноосигурителен модел 28 сеп.

Варианти за промени на здравната система

Предложения за нов здравноосигурителен модел Предложенията за нов здравноосигурителен модел вече са представени от Министерство на здравеопазването. Основните цели, които си поставя възможното бъдещо реформиране на здравната система, са следните: подобряване ефективността на използването на средствата; регулиране на териториалните дисбаланси; засилване на контрола и намаляване на нерегламентираните разходи; повишаване удовлетвореността на пациентите. Предложени са два […]

действие на удостоверение а1 20 сеп.

Ново решение на Съда на ЕС относно удостоверение А1

Обвързващо и обратно действие на удостоверение А1 Съвсем наскоро Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе с решение (от 06 септември 2018 г. по дело C-527/16) относно: – действието на удостоверение А1 и – едно от задължителните изисквания за продължаване прилагането на осигурителното законодателство на изпращащата държава-членка при командироване на работници в ЕС Резюме на фактите  […]

среден осигурителен доход юли 2018 14 сеп.

Среден осигурителен доход за месец юли 2018 г.

Среден осигурителен доход юли 2018 г. По данни на НОИ за месец юли 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 878,70 лв. За сравнение средният осигурителен доход за юни 2018 г. беше 875 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за […]

error: