Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

командироване на работници в ес 16 авг.

Семинар в Бургас за командироването на работници в ЕС

Командироване на работници в ЕС. Бойчев консултинг и accountingnews.bg организират семинар на тема: ТРУД И ОСИГУРОВКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ с фокус върху: Командироването на работници и международни шофьори в ЕС. Лектори: Михаил Илиев – д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по обществено осигуряване и координация на системи за социална сигурност […]

изплащане на втора пенсия 12 авг.

Как ще се изплаща втората пенсия

Изплащане на втора пенсия Вече съществува някаква яснота относно проектът на предложения за законодателни промени в КСО, с които ще се уреди начинът на изплащане на втора пенсия. Става въпрос за пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (УПФ). Т.е. от втория стълб на българската пенсионна система. Проектът предвижда универсалните пенсионни фондове […]

среден осигурителен доход юни 2018 10 авг.

Среден осигурителен доход за месец юни 2018 г.

Среден осигурителен доход юни 2018 г. По данни на НОИ за месец юни 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 875 лв. За сравнение средният осигурителен доход за май 2018 г. беше 884,18 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за […]

езок 7 авг.

Европейска здравноосигурителна карта

Какво представлява ЕЗОК. ЕЗОК е безплатна карта, която в случай на нужда осигурява достъп до държавно медицинско обслужване при временен престой в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС). И то при същите условия като на здравноосигурените в същата държава-членка. Какво НЕ покрива ЕЗОК Европейската здравноосигурителна карта покрива само държавното медицинско обслужване, чието оказване е станало необходимо при престой […]

проект на нриоврзоввфгврсои 6 авг.

Наздорът на НОИ одобри проект на наредба по осигуряването

Проект на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ На 03 август 2018 г., в петък се е провело заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). На заседанието е разгледан и проектът на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ […]

авансов осигурителен доход 3 авг.

Избор на осигурителен доход от самоосигуряващите се

Авансов осигурителен доход за самоосигуряващо се лице С темата избор на авансов осигурителен доход за самоосигуряващите се лица продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. № 2_85 от 02.02.2018 г. на Дирекция ОДОП Варна. Фактите по случая са следните: Самоосигуряващо се лице полага личен труд в търговско дружество. Всеки месец внася […]

нови банкови сметки на нап 2 авг.

Десет офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

Нови банкови сметки на НАП От 1 август 2018 г. ще има нови банкови сметки на НАП за 10 офиса на агенцията. По които занапред ще се плащат осигуровки, данъци и други публични вземания. От НАП информират, че промяната се налага заради вливането на СИБАНК в ОББ, в които агенцията е поддържала сметки досега. По […]

последици от брекзит 20 юли

Съобщение от ЕК относно Брекзит

Подготовка за възможните последици от Брекзит На 19 юли 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува съобщение относно подготовката за възможните последици от Брекзит. На 30 март 2019 г. Великобритания ще напусне Европейския съюз (ЕС) и ще се третира като трета държава. Това ще има сериозни отражения за гражданите, бизнеса и администрациите както във Великобритания, така и […]

валидност на удостоверение А1 19 юли

Съдът на ЕС препотвърди обвързващия ефект на удостоверение А1

Валидност на удостоверение А1 С решение от 11 Юли 2018 г., Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе относно белгийското осигурително законодателство, което предвижда възможността да се пренебрегне удостоверение А1 в случаи на злоупотреба и неговата съвместимост с правото на Европейския съюз (ЕС), касаещо координацията на системите за социална сигурност. Това решение е важно, защото е […]

среден осигурителен доход май 2018 13 юли

Среден осигурителен доход за месец май 2018 г.

Среден осигурителен доход май 2018 г. По данни на НОИ за месец май 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  884,18 лв. За сравнение средният осигурителен доход за април 2018 г. беше 893,27 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната […]

уведомяване на бъдещите пенсионери 13 юли

НОИ уведомява бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери Уведомяване на бъдещите пенсионери ще бъде извършено за втора поредна година от Националният осигурителен институт (НОИ). НОИ ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма. До всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от КСО възраст за пенсиониране. И на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията […]

осигуровки при търговия с валута 10 юли

Здравни осигуровки при търговия с валута

Изравняване на здравни осигуровки при търговия с валута С темата годишно изравняване на здравни осигуровки при търговия с валута продължаваме нашата поредица, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 94-00-52 от 21.05.2018 г. на Дирекция ОДОП Пловдив. Фактите по случая са следните: Безработно лице се осигурява здравно по реда на чл. 40, ал. […]

нови документи за болнични 4 юли

Нови образци за изплащане на болнични и майчинство

Нови документи за болнични и майчинство НОИ информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в КТ и КСО. Както и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Става въпрос за отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. И съответно образци на […]

пенсии за юли 2018 2 юли

Изплащане на преизчислените пенсии за юли 2018

Пенсии за юли 2018 НОИ информира, че изплащането на преизчислените пенсии за юли 2018 ще започне от 9 юли (понеделник). И ще приключи на 20 юли (петък) 2018 г. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график. Който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават […]

осигуровки при анулиран болничен 28 юни

Осигуровки при анулиран болничен

Осигуровки при анулиран болничен С темата осигуровки при анулиран болничен продължаваме нашата поредица, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 3_543 от 13.03.2018 г. на Дирекция ОДОП Велико търново. Фактите по случая са следните: С писмо на РЗИ лице е уведомено, че е анулиран първичен болничен лист за проведено лечение. Поради анулиране на болничния лист работодателят изисква […]

error: