Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

осигуровки за учители 9 ное.

Промени в НЕВДПОВ относно учителите

Осигуровки за учители при транспорт или наем Извършени са законодателни промени, свързани с дължимите осигуровки за учители върху възстановените им разходи за транспорт или наем. В ДВ, брой 77 от 18 септември 2018 г. е обнародвано Постановление № 193 от 13 септември 2018 г. С него е направено допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които […]

осигуровки на ученици 9 ное.

Промени в КТ и ЗЗО относно обучението на учениците чрез работа

Осигуровки на ученици в дуална форма на обучение Извършени са законодателни промени, свързани с дължимите осигуровки за ученици в дуална форма на обучение. В ДВ, брой 92 от 06 ноември 2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (ЗИДЗПОО). Промените са свързани с професионалното образование и професионалното обучение по пътя на […]

условия за издаване на формуляр а1 1 ное.

Поредното решение на Съда на ЕС за удостверение А1

Условия за издаване на формуляр А1 Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе с поредното решение, свързано със задължителните условия за издаване на формуляр А1. Става въпрос за решение по Дело C‑451/17 от 25 октомври 2018 г. Това е второто решение на СЕС през 2018 г. по случаи на командироване от България към друга държава-членка на […]

нова месечна семейна помощ за деца 16 окт.

Нов вид семейна помощ

Нова месечна семейна помощ за деца Нова месечна семейна помощ за деца ще могат да получават всички от тях, които нямат право на наследствена пенсия от починал родител. Това предвиждат промени в Закона за семейни помощи за деца, които вече са одобрени на второ четене от парламента. Законопроектът е подготвен от Министерството на труда и […]

нови електронни услуги на НАП 16 окт.

Нови електронни услуги от НАП

Осем нови електронни услуги на НАП Осем нови електронни услуги на НАП бяха предоставени от 15 октомври. С това броят на е-услугите, които приходната агенция предлага достига над 90. Тези нови електронни услуги на НАП са: 1. Подаване на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“. Услугата е достъпна с КЕП/ПИК за юридически и физически […]

удостоверения за профилактика 16 окт.

Приключва програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация за 2018 г.

Спира издаването на удостоверения за профилактика и рехабилитация за 2018 г. Поради изчерпване на предвидените средства в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предприема действия за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година. Териториалните поделения на НОИ ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 24 […]

проект на ЗБДОО за 2019 16 окт.

Надзорът на НОИ утвърди проект на ЗБДОО за 2019 г.

Проект на ЗБДОО за 2019 г. На 15.10.2018 г. е проведено заседание на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). На заседанието  е утвърден проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (проект на ЗБДОО за 2019 г.). В проекта на ЗБДОО за 2019 г. са отразени параметрите на предвидените за следващата година […]

нов здравноосигурителен модел 28 сеп.

Варианти за промени на здравната система

Предложения за нов здравноосигурителен модел Предложенията за нов здравноосигурителен модел вече са представени от Министерство на здравеопазването. Основните цели, които си поставя възможното бъдещо реформиране на здравната система, са следните: подобряване ефективността на използването на средствата; регулиране на териториалните дисбаланси; засилване на контрола и намаляване на нерегламентираните разходи; повишаване удовлетвореността на пациентите. Предложени са два […]

действие на удостоверение а1 20 сеп.

Ново решение на Съда на ЕС относно удостоверение А1

Обвързващо и обратно действие на удостоверение А1 Съвсем наскоро Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе с решение (от 06 септември 2018 г. по дело C-527/16) относно: – действието на удостоверение А1 и – едно от задължителните изисквания за продължаване прилагането на осигурителното законодателство на изпращащата държава-членка при командироване на работници в ЕС Резюме на фактите  […]

среден осигурителен доход юли 2018 14 сеп.

Среден осигурителен доход за месец юли 2018 г.

Среден осигурителен доход юли 2018 г. По данни на НОИ за месец юли 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 878,70 лв. За сравнение средният осигурителен доход за юни 2018 г. беше 875 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за […]

осигуровки за субсидии 5 сеп.

Дължат ли се социални осигуровки върху субсидиите на земеделците

Социални осигуровки за субсидии Самоосигуряващ се за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка (основание чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване). Регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица, […]

нриоврзоввфгврсои 24 авг.

Приета е новата наредба за внасяне на задължителните вноски и избор на осигуряване

НРИОВРЗОВВФГВРСОИ. В Държавен вестник, брой 70 от 24.08.2018 г. е обнародвано Постановление на Министрески съвет № 175 от 20 август 2018 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация (НРИОВРЗОВВФГВРСОИ) Припомняме, че наредбата […]

командироване на работници в ес 16 авг.

Семинар в Бургас за командироването на работници в ЕС

Командироване на работници в ЕС. Бойчев консултинг и accountingnews.bg организират семинар на тема: ТРУД И ОСИГУРОВКИ В ТРАНСГРАНИЧНИ СИТУАЦИИ с фокус върху: Командироването на работници и международни шофьори в ЕС. Лектори: Михаил Илиев – д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по обществено осигуряване и координация на системи за социална сигурност […]

изплащане на втора пенсия 12 авг.

Как ще се изплаща втората пенсия

Изплащане на втора пенсия Вече съществува някаква яснота относно проектът на предложения за законодателни промени в КСО, с които ще се уреди начинът на изплащане на втора пенсия. Става въпрос за пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (УПФ). Т.е. от втория стълб на българската пенсионна система. Проектът предвижда универсалните пенсионни фондове […]

среден осигурителен доход юни 2018 10 авг.

Среден осигурителен доход за месец юни 2018 г.

Среден осигурителен доход юни 2018 г. По данни на НОИ за месец юни 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 875 лв. За сравнение средният осигурителен доход за май 2018 г. беше 884,18 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за […]

error: