Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Безплатен абонамент

регистрация с електронна поща

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията, с лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1 и ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

отговори на нап за осигуровки за септември 2017 22 Ное.

Нова рубрика: Резюме на отговорите на НАП за осигуровки

Отговори на НАП за осигуровки за септември 2017 г. Настоящият материал дава началото на една нова поредица, в която ежемесечно ще бъдат обобщавани всички публикувани от НАП отговори на въпроси, касаещи осигуровки и приложимо законодателство. За улеснение информацията ще бъде представяна в резюме, съдържащо само най-важното – основните акценти, изводи и заключения от всеки отговор. […]

прехвърляне на пенсионен фонд в нои 18 Ное.

Новости в КСО относно ДЗПО

Със ЗИД на КСО са извършени някои последни изменения в КСО във връзка с прехвърляне на пенсионен фонд в НОИ и други касаещи ДЗПО като цяло. Законът е приет от Народното събрание на 02 ноември 2017 г. Обнародван е в Държавен вестник (ДВ), брой 92 от 17 ноември 2017 г. Последни изменения в КСО относно прехвърляне на пенсионен фонд […]

семинар труд и осигуровки 2018 13 Ное.

Покана за семинар в Бургас

Семинар Труд и осигуровки 2018 с Теодора Дичева и Димитър Бойчев. Започнете Новата година уверени и спокойни, че сте разбрали първи промените в трудовото и осигурителното законодателство  Заповядайте на семинар, организиран от http://accountingnews.bg/ и Бойчев консултинг – http://osigurovkite.com/ по темата: ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ 2018: Законодателни промени от началото на годината. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката. с лектори […]

среден осигурителен доход септември 2017 8 Ное.

Среден осигурителен доход за месец септември 2017 г.

Среден осигурителен доход септември 2017 г. По данни на НОИ за месец септември 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 826,37 лв. За сравнение средният осигурителен доход за август 2017 г. е 804,44 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход […]

размер на удръжката при запор на пенсия 8 Ное.

Нови размери на удръжките по запори върху пенсии

Нов размер на удръжката при запор на пенсия от 1 ноември 2017 г. Направени са промени в Гражданско процесуалния кодекс. В резултат на което са изменени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. Същевременно от 1 октомври 2017 г. има нови минимални размери на пенсиите от трудова дейност. Въз основа […]

здравни вноски 2018 7 Ное.

Предстоящи промени относно здравни осигуровки 2018 г.

Здравни вноски 2018 г. – какво да очакваме от началото на следващата година ? Проектът на ЗБНЗОК за 2018 г. е одобрен от Министерски съвет. Вече е внесен за разглеждане в Народното събрание на Република България. По отношение на здравни вноски 2018 най-същественото в законопроекта е предвиденото запазване на задължителната здравна вноска в размер 8 на […]

осигуровки върху напитки 5 Ное.

Осигуровки върху кафе, вода и безалкохолни напитки от работодателя

Видео: Осигуровки върху напитки, предоставяни от работодателя (кафе, вода, безалкохолни) Въпросът дължат ли се осигуровки върху напитки, предоставяни от работодателя е разгледан във видео с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“. Във видеото е разяснено какво е осигурителен доход за целите на общественото осигуряване. Какъв е характерът на въпросните доходи. И освободен ли е осигурителят от […]

збдоо 2018 1 Ное.

Какви изненади да очакваме от ЗБДОО за 2018 г.

Проекът на ЗБДОО 2018 г. е одобрен от Министерски съвет. Сега предстои неговото обсъждане от Народното събрание на Република България. Синтезирано ще представим основните предвидени промени, върху които тепърва ще дебатира Парламентът. Разчетите са извършени на база 510 лв. размер на МРЗ 2018 г. Какво предвижда на този етап проектът на ЗБДОО 2018 г.: за […]

чл.331 от кт осигуровки 23 окт.

Осигуровки при неизплатено обезщетение по чл. 331 от КТ

Чл.331 от КТ осигуровки. Трудов договор с работник е прекратен на основание чл. 331 от Кодекса на труда (КТ). В едномесечен срок от датата на прекратяване на правоотношението работодателят не е изплатил уговореното обезщетение. В резултат на това и съгласно чл. 331, ал. 3 от КТ основанието за прекратяване на трудовия договор се счита за отпаднало и служителят е възстановен […]

удостоверение а1 за пилоти 22 окт.

Удостоверение А1 за полетен или кабинен екипаж

Издаване на Удостоверение А1 за пилоти, стюарди и стюардеси Гражданин на друга държава-членка работи като пилот за авиокомпания, установена в ЕС. Дейността на пилота е свързана с редовна авиолиния между София и друга европейска столица. Поради тази причина лицето се премества да живее в България и наема жилище в София. В коя държава-членка се плащат […]

осигуровки върху присъдени възнаграждения 20 окт.

Осигуровки върху присъдени възнаграждения за извънреден и нощен труд и обезщетение за забавеното им плащане

Дължат ли се осигуровки върху присъдени възнаграждения за извънреден и нощен труд и обезщетение за забавено плащане на тези възнаграждения В резултат от трудово правен спор съдът уважава искът на работник срещу неговия работодател и се стига до съдебно решение с присъдени възнаграждения за положен извънреден и нощен труд. Освен това съдът присъжда на работника […]

здравни осигуровки при болничен 19 окт.

Здравни осигуровки при болничен по втори или допълнителен трудов договор

В материала е разгледан въпросът относно здравни осигуровки при болничен, когато лицето работи по втори или допълнителен трудов договор. Ситуацията е следната: Лице работи по основен трудов договор и по договор за допълнителен труд при същия работодател (по чл. 110 от КТ). За определен период лицето е във временна неработоспособност поради болест, за което представя […]

осигуряване в две държави членки 17 окт.

Осигуровки при работа в различни държави от ЕС

Допустимо ли е едновременно осигуряване в две държави членки При координация на системите за социална сигурност в ЕС осигуряване в две държави членки е неприемлива ситуация. Това ще бъде илюстрирано чрез следния конкретен случай. Български гражданин работи на територията на Германия по трудов договор с тамошен работодател. Лицето работи и в България по граждански договор […]

среден осигурителен доход август 2017 11 окт.

Среден осигурителен доход за месец август 2017 г.

Среден осигурителен доход август 2017 г. По данни на НОИ за месец август 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 804,44 лв. За сравнение средният осигурителен доход за юли 2017 г. е 811,75 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход […]

формуляр А1 за командировка в чужбина 9 окт.

Удостоверение А1 при договор между предприятията над 24 месеца

Формуляр А1 за командировка в чужбина при срок на договора между командироващото и приемащото предприятие по-голям от 2 години Българско дружество извършва дейност както в България, така и на територията на друга държава-членка. Осъществява се в рамките на предоставяне на услуги в ЕС. Предприятието отговаря за задължителните условия за издаване на удостоверение А1 при командироване на […]