Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

среден осигурителен доход май 2018 13 юли

Среден осигурителен доход за месец май 2018 г.

Среден осигурителен доход май 2018 г. По данни на НОИ за месец май 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  884,18 лв. За сравнение средният осигурителен доход за април 2018 г. беше 893,27 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната […]

уведомяване на бъдещите пенсионери 13 юли

НОИ уведомява бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери Уведомяване на бъдещите пенсионери ще бъде извършено за втора поредна година от Националният осигурителен институт (НОИ). НОИ ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма. До всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от КСО възраст за пенсиониране. И на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията […]

осигуровки при търговия с валута 10 юли

Здравни осигуровки при търговия с валута

Изравняване на здравни осигуровки при търговия с валута С темата годишно изравняване на здравни осигуровки при търговия с валута продължаваме нашата поредица, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 94-00-52 от 21.05.2018 г. на Дирекция ОДОП Пловдив. Фактите по случая са следните: Безработно лице се осигурява здравно по реда на чл. 40, ал. […]

нови документи за болнични 4 юли

Нови образци за изплащане на болнични и майчинство

Нови документи за болнични и майчинство НОИ информира, че от 1 юли 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения в КТ и КСО. Както и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Става въпрос за отпуска и паричните обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. И съответно образци на […]

пенсии за юли 2018 2 юли

Изплащане на преизчислените пенсии за юли 2018

Пенсии за юли 2018 НОИ информира, че изплащането на преизчислените пенсии за юли 2018 ще започне от 9 юли (понеделник). И ще приключи на 20 юли (петък) 2018 г. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график. Който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават […]

осигуровки при анулиран болничен 28 юни

Осигуровки при анулиран болничен

Осигуровки при анулиран болничен С темата осигуровки при анулиран болничен продължаваме нашата поредица, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 3_543 от 13.03.2018 г. на Дирекция ОДОП Велико търново. Фактите по случая са следните: С писмо на РЗИ лице е уведомено, че е анулиран първичен болничен лист за проведено лечение. Поради анулиране на болничния лист работодателят изисква […]

укриване на осигуровки 27 юни

Анкета на НАП „Заплата в плик“

Анкета на НАП относно укриване на осигуровки НАП провежда информационна кампания „Заплата в плик“, насочена срещу явлението укриване на осигуровки от трудови правоотношения. В рамките на кампанията срещу укриване на осигуровки се провежда анкета. Целта на анкетата е да се установят причините работниците да се съгласяват техните работодатели да внасят осигурителни вноски върху по-ниски от действителните […]

промени в Регламент 883 от 2004 26 юни

Предстоят промени в регламентите за координация на социалната сигурност

Очакват се промени в Регламент 883 от 2004 и Регламент 987 от 2009 Съветът на ЕС по заетост и социална политика е постигнал общ подход по регламентите за координация на системите за социална сигурност на дъдржавите-членки. Става въпрос за предстоящи промени в Регламент 883 от 2004 и Регламент 987 от 2009. Част от тези промени са изключително важни. Тъй като […]

среден осигурителен доход април 2018 13 юни

Среден осигурителен доход за месец април 2018 г.

Среден осигурителен доход април 2018 г. По данни на НОИ за месец април 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  893,27 лв. За сравнение средният осигурителен доход за март 2018 г. беше 879,67 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната […]

доброволно пенсионно осигуряване 7 юни

Промени в КСО относно ДДПО

Промени по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване Със ЗИД на КСО са извършени промени в КСО, свързани с допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Законът е обнародван в Държавен вестник, брой 46 от 01 юни 2018 г. и влиза в сила от 21 май 2018 г. Максимален срок на изчакване Основната промяна е създаването на нормативно определен максимален срок на […]

болнични по електронен път 6 юни

Почти всички болнични се подават електронно

Подаване на болнични по електронен път Близо 90% от приетите през 2017 г. в териториалните поделения на Националния осигурителен институт, са болнични по електронен път. Става въпрос за основни документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Както от осигурителите, така и от самоосигуряващите се лица. Това показва справка от Интегрираната система […]

проверка на здравно досие 6 юни

Проверка на здравно досие вече и с ПИК на НАП

Проверка на здравно досие Проверка на здравно досие вече е възможна и с ПИК на НАП. За тази цел на сайта на НЗОК е разработена нова функционалност. По този начин всяко здравноосигурено лице може да провери какво лечение е отчетено и платено на негово име. Досега тази проверка на здравно досие ставаше единствено с универсален код за […]

проверка на здравен статус 23 май

Допълнителна идентификация при справка за здравни осигуровки

При проверка на здравен статус се въвежда още един идентификатор От 23 май 2018 г. проверка на здравен статус освен с ЕГН се прави и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни. Чрез […]

отмяна на нриоврзоввфгврсои 22 май

Решение на ВАС за отмяна на наредба по осигуряването

Решение на ВАС за отмяна на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ Обнародвано е решение на тричленен състав на ВАС, с което е отменена Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация. Решението на ВАС е № 410 от 10 януари 2018 г. […]

наръчник по осигуряване 2018 22 май

Публикуван е наръчника на НАП по осигуряване за 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. Наръчник по осигуряване 2018 г. е вече публикуван на интеренет страницата на НАП. Пълното наименование на документа е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г. Наръчник по осигуряване 2018 г. е актуализирана версия на този от предходната година […]