Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

осигуровки върху ваучери 6 мар.

Осигуровки за подаръчни ваучери

Осигуровки върху ваучери за подарък С темата осигуровки върху ваучери за подарък продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 960020 от 18.02.2019 г. на Дирекция ОДОП Пловдив. Фактите по случая са следните: Дружеството иска да раздаде на служителите си подаръчни ваучери на стойност 100.00 лв. Поставеният към НАП въпрос е относно […]

брекзит без сделка 25 февр.

Брекзит без сделка и запазване на осигурителни права

Гарантиране на осигурителни права при Брекзит без сделка Европейският съюз (ЕС) предприема мерки за запазване на правата в сферата на социалната сигурност на гражданите на Съюза във Великобритания и гражданите на Великобритания в 27-те държави-чланки на ЕС, които са се ползвали от правото си на свободно движение преди оттеглянето на Великобритания от Съюза. В тази връзка, […]

А1 за граждани на трети държави 12 февр.

Решение на Съда на ЕС относно удостоверение А1

Удостоверение А1 за граждани на трети държави Съдът на Европейския съюз (СЕС) наскоро се произнесе с решение, свързано със задължителните условия за издаване на удостоверение А1 за граждани на трети държави. Става въпрос за решение по Дело C-477/17 от 24 януари 2019 г. Фактите   Граждани на трети държави работят на територията на различни държави-членки на ЕС за установено в Холандия предприятие. Лицата пребивават легално […]

осигуровки по граждански договор 2019 5 февр.

Осигуровки по граждански договор 2019

Осигуровки по граждански договор 2019 Осигуровки по граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение. Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В масовия случай гражданските […]

самоосигуряващо се лице 2019 4 февр.

Самоосигуряващо се лице 2019

Самоосигуряващо се лице 2019 Към категорията самоосигуряващо се лице 2019 се причисляват: свободните професии и занаятчиите; кои лица се считат за упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност е определено в  Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и по-специално в чл. 1, ал. 5 от нея. […]

годишно изравняване 2019 8 ян.

Годишно изравняване на осигуровки през 2019 г.

Годишно изравняване 2019 г. на осигурителния доход за 2018 г. В неофициалния раздел на ДВ, бр. 106 от 21.12.2018 г. са публикувани справките за окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г. Отнасят се за годишно изравняване 2019, което самоосигуряващите се лица извършват до края на месец април на годината. Става въпрос за Таблица 1 за годишното […]

здравни осигуровки за безработни 2019 7 ян.

Здравни осигуровки за безработни 2019

Здравни осигуровки за безработни 2019 Здравни осигуровки за безработни 2019 не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за безработните лица с право на парично обезщетение за безработица, както и през предходните години, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 8 […]

мрз 2019 28 дек.

Нов размер на МРЗ за 2019 г.

МРЗ 2019 Както се очакваше МРЗ 2019 е определена в размер на 560 лв. Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната. ПМС за МРЗ 2019 е обнародвано в Държавен вестник, брой 107 от 28 декември 2018 […]

смяна на вида осигуряване за 2019 17 дек.

Смяна на вида осигуряване за 2019 г.

Смяна на вида осигуряване за 2019 г. от самоосигуряващите се лица. Наближава началото на периода, в който самоосигуряващите се лица могат да направят смяна на вида осигуряване за 2019 г. Обхват на осигуряването Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. А по свой избор могат да се осигуряват и […]

здравни осигуровки 2019 11 дек.

Здравни осигуровки за 2019 г.

Здравни осигуровки 2019 Законодателството, свързано със здравни осигуровки 2019 официално вече е прието. ЗБНЗОК за 2019 г. е обнародван е в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Със ЗБДОО за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят и здравното осигуряване за 2019 г. […]

осигуровки 2019 11 дек.

Социални осигуровки за 2019 г.

Осигуровки 2019 Новостите, свързани с осигуровки 2019 официално вече са факт. Промените са въведени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (ЗБДОО 2019). ЗБДОО 2019 е обнародван в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г. Законът влиза в сила от началото на 2019 г. Със ЗБДОО 2019 са извършени и някои промени […]

семинар на нап 7 дек.

Семинар на НАП за промените в законодателството 2019

Безплатен семинар на НАП Проведе се безплатен семинар на НАП за промените в данъчното и осигурителното законодателство от началото на 2019 г. Промените в осигурителното законодателство бяха представени с начало около 15.00 часа (времевия интервал от 5:01:00 до 5:16:00 във видеото). Можете да гледате цялото видео от семинара на сайта на Бойчев консултинг: Семинарът се състоя на 14 декември […]

труд и осигуровки 2019 23 ное.

Семинар през януари в Бургас: Труд и осигуровки 2019

Семинар: Труд и осигуровки 2019. Бойчев консултинг и accountingnews.bg организират семинар на тема: ТРУДОВО ПРАВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ 2019 Законодателни промени от началото на годината. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката. Лектори: Михаил Илиев – д-р по право, експерт в Министерството на труда и социалната политика Димитър Бойчев – консултант по социално и здравно осигуряване с дългогодишен опит в НАП   […]

самоосигуряващ се пенсионер 22 ное.

Осигуровки за самоосигуряващ се пенсионер

Осигуряване на самоосигуряващ се пенсионер С темата осигуряване на самоосигуряващ се пенсионер продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Фактите по случая са следните: Самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец. Подало е в НОИ документи за пенсиониране, тъй като на 25.09.2018 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж […]

осигуровки за учители 9 ное.

Промени в НЕВДПОВ относно учителите

Осигуровки за учители при транспорт или наем Извършени са законодателни промени, свързани с дължимите осигуровки за учители върху възстановените им разходи за транспорт или наем. В ДВ, брой 77 от 18 септември 2018 г. е обнародвано Постановление № 193 от 13 септември 2018 г. С него е направено допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които […]

error: