Нашите услуги

Винаги качествен продукт - умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията, с лекота ще предложим удачно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1 и ще ви посочим най-краткия път за постигане на положителен резултат. Научете повече за нашите услуги:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

среден осигурителен доход януари 2018 12 мар.

Среден осигурителен доход за месец януари 2018 г.

Среден осигурителен доход януари 2018 г. По данни на НОИ за месец януари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 863,18 лв. За сравнение средният осигурителен доход за декември 2017 г. беше 888,10 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната […]

декларация 6 12 мар.

НАП напомни на самоосигуряващите се за Декларация 6

Декларация 6 за самоосигуряващо се лице Във връзка с декларация 6 НАП е започнала изпращането на електронни писма до самоосигуряващите се лица. С тях им напомня, че до 30 април 2018 г. трябва да подадат въпросната декларация 6. Това е и срокът за извършване на годишното изравняване на осигуровки през 2018 г. Вижте повече подробности […]

самоосигуряващо се лице 2018 27 февр.

Самоосигуряване 2018

Самоосигуряващо се лице 2018. Към категорията самоосигуряващо се лице 2018 се причисляват: свободните професии и занаятчиите; кои лица се считат за упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност е определено в  Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и по-специално в чл. 1, ал. 5 от нея. […]

осигуровки при граждански договор 20 февр.

Осигуровки по граждански договор 2018

Какви осигуровки се плащат по граждански договор 2018. Осигуровки при граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение. Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В […]

среден осигурителен доход декември 2017 16 февр.

Среден осигурителен доход за месец декември 2017 г.

Среден осигурителен доход декември 2017 г. По данни на НОИ за месец декември 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 888,10 лв. За сравнение средният осигурителен доход за ноември 2017 г. беше 851,25 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход […]

доо 2018 12 февр.

Ново видео: Осигурителен доход за ДОО 2018

Осигурителен доход за ДОО 2018. Темата „Осигурителен доход за ДОО 2018“ е разгледана в промоционално видео с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“. Въпросите, които са обхванати са: минимални осигурителни прагове 2018; осигурителен доход за самоосигуряващи се 2018, в т.ч. осигурителен доход за земеделски производител 2018; максимален осигурителен доход 2018.   Отделено е внимание и на […]

удостоверение а1 валидност 8 февр.

Важно решение на Съда на ЕС относно Удостоверение А1

Удостоверение А1 валидност. Съвсем наскоро Съдът на Европейския съюз (СЕС) се произнесе с решение по преюдициално запитване от белгийския касационен съд (Hof van Cassatie). Става дума за решение по дело C‑359/16 от 06 февруари 2018 г. Поставеният въпрос е относно обвързващия ефект на удостоверение А1 за приложимото осигурително законодателство (Удостоверение А1 валидност). Преюдициалното запитване от белгийския съд […]

нап новости 7 февр.

Актуално от НАП – февруари 2018

НАП новости: Становище за промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. Публикувано е становище на НАП относно промените в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. Становището е достъпно на интернет страницата на НАП. Можете да го намерите в раздел Социално осигуряване – Становища, указания, инструкции. Повече информация по темата можете да намерите и на нашия сайт http://osigurovkite.com/в публикацията Промени […]

нап новини 2 февр.

Актуално от НАП – януари 2018

НАП новини: Здравни осигуровки за безработни 2018 На интернет страницата на НАП е публикувана информация за здравните осигуровки на лицата, които се осигуряват здравно изцяло за своя сметка. Подробна информация по темата можете да намерите на нашия сайт http://osigurovkite.com/ в публикацията Здравни осигуровки за безработни 2018. НАП новини: Спогодба за социална сигурност между България и Тунис Публикувано е, също […]

наредба н-8 2018 19 ян.

Промени 2018 в Наредба № Н-8 от 2005

Наредба Н-8 2018 Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. Публикувана е в Държавен вестник брой 7 от 19 януари 2018 г. Влиза в сила от 01.01.2018 г. В следващите редове представяме основните изменения в Наредба Н-8 2018: Срок за корекция на декларация образец № 6 по Наредба Н-8 […]

смяна на вида осигуряване за 2018 17 ян.

Срок за промяна вида на осигуряването

Смяна на вида осигуряване за 2018 г. от самоосигуряващите се лица. Самоосигуряващите се лица могат да направят смяна на вида осигуряване за 2018 г. Срокът е до 31 януари тази година. Обхват на осигуряването Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. А по свой избор могат да се осигуряват […]

здравни осигуровки за безработни 2018 11 ян.

Здравно неосигурени лица 2018

Здравни осигуровки за безработни 2018. Здравни осигуровки за безработни 2018 не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за безработните лица с право на парично обезщетение за безработица, както и през предходните години, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 8 […]

среден осигурителен доход ноември 2017 10 ян.

Среден осигурителен доход за месец ноември 2017 г.

Среден осигурителен доход ноември 2017 г. По данни на НОИ за месец ноември 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 851,25 лв. За сравнение средният осигурителен доход за октомври 2017 г. е 834,57 лв. Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход […]

пенсии за януари 2018 9 ян.

Изплащане на пенсиите за месец януари

Получаване на пенсии за януари 2018 г. НОИ информира, че изплащането на пенсии за януари 2018 г. ще започне на 8 януари (понеделник). Лицата, върху чиито пенсии са наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, ще имат промяна в размера на удръжката. Причината е новия размер на минималната работна заплата за […]

спогодба за социална сигурност с тунис 5 ян.

Административно споразумение по Спогодбата за социална сигурност с Тунис

Публикувано е Административното споразумение за прилагането на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Тунизийската република. Споразумението е одобрено с Решение № 577 от 5 октомври 2017 г. на Министерския съвет. Обнародвано е в Държавен вестник, брой 3 от 5 януари 2018 г. Административното споразумението влиза в сила от датата на влизане в сила […]

указание на нап за осигуровки 2018 2 ян.

Становище на НАП по осигурителното законодателство за 2018

Указание на НАП за осигуровки 2018. Публикувано е указание на НАП за осигуровки 2018 на интернет страницата на агенцията. Към това указание на НАП за осигуровки 2018 е приложена и таблица за размерите и разпределението на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица. Публикуваме пълния текст на въпросното указание […]

годишно изравняване 2018 2 ян.

Годишно изравняване на осигуровки през 2018

Годишно изравняване 2018 на осигурителния доход за 2017 г. На интернет страницата на НАП са публикувани справките за окончателния размер на осигурителния доход за 2017 г. Отнасят се за годишно изравняване 2018, което самоосигуряващите се лица извършват до края на месец април през настоящата година. Става въпрос за Таблица 1 за годишното изравняване на социалните осигуровки […]

мрз 2018 22 Дек.

Нов размер на минималната работна заплата за 2018 г.

МРЗ 2018. Както се очакваше МРЗ 2018 е определена в размер на 510 лв. Това е извършено с Постановление на Министерски съвет № 316 от 20 декември 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната. Постановлението за определяне на МРЗ 2018 е обнародвано в Държавен вестник, брой 102 от 22 декември […]