За нас

Бойчев консултинг ЕООД е специализирано предприятие за предоставяне на услуги в сферата на осигуровките и издаване на Удостоверение А1.

Собственик и управител на дружеството е Димитър Бойчев – утвърден експерт, автор и лектор в тази област.

димитър бойчев

Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС (издаване на формуляр А1): изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите.

Познава в дълбочина националното и европейското законодателство. Ежегодно е участвал при разработване и въвеждане на законодателните промени относно задължителните осигурителни вноски. Участвал е в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание и НСТС, работни групи и консултативни съвети към МТСП и други министерства, както и в преговорите на България за сключване на двустранни спогодби/договори за социална сигурност.

Притежава сертификати от Българския дипломатически институт/ Clingendael Diplomatic Academy, EIPA, ИПА и НАП. Има множество участия в национални и международни конференции, включително като лектор. Сред учредителите е на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване.

С Бойчев консултинг опитът и професионализмът винаги са на ваша страна.

 

Клиенти и партньори

 

error: