Категория: новини

проверка на здравен статус 23 май

Допълнителна идентификация при справка за зравни осигуровки

При проверка на здравен статус се въвежда още един идентификатор

От 23 май 2018 г. проверка на здравен статус освен с ЕГН се прави и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.

 

Чрез електронна услуга на НАП „Здравен статус“ могат да се проверят и периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски. Проверка на здравен статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

отмяна на нриоврзоввфгврсои 22 май

Решение на ВАС за отмяна на наредба, свързана с осигуряването

Решение на ВАС за отмяна на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

Обнародвано е решение на тричленен състав на ВАС, с което е отменена Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

 

Решението на ВАС е № 410 от 10 януари 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г.

Публикувано е в Държавен вестник, брой 42 от 22 май 2018 г.

Вижте пълния текст на въпросното решение на ВАС.

наръчник по осигуряване 2018 22 май

Публикуван е наръчника на НАП по осигуряване за 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е вече публикуван на интеренет страницата на НАП. Пълното наименование на документа е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е актуализирана версия на този от предходната година във връзка с направените законодателни промени.

 

Наръчник по осигуряване 2018 г. е достъпен на интеренет страницата на НАП в раздел  Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции

Източник: Национална агенция приходите – http://www.nap.bg/

среден осигурителен доход март 2018 15 май

Среден осигурителен доход за месец март 2018 г.

Среден осигурителен доход март 2018 г.

По данни на НОИ за месец март 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 879,67 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за февруари 2018 г. беше 860,14 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2017 г. до 31.03.2018 г. е 838,24 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец април 2018 г.

За сравнение неговият размер през март 2018 г. беше 832,60 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

семинар сирв и сезонни работници 11 май

Семинар през юни в Бургас

Семинар СИРВ и сезонни работници.

Изготвяте ли графици за сумирано изчисляване на работното време на Вашите работници? Срещате ли затруднения с разпоредбите на КТ, КСО, НРВПО и НПОПДОО, касаещи този въпрос?

Наемате ли сезонни работницивкл. чужденци?

А знаете ли, че много скоро предстоят отново законодателни промени в НРВПО във връзка със сумираното изчисляване на работното време?

Заповядайте на организирания от www.accountingnews.bg и Бойчев консултинг семинар на тема:

Труд, осигуровки  и болнични при СИРВ; 
Наемане и осигуряване на сезонни работници.
 • Ще бъдат обхванати всички аспекти от СИРВ – трудово законодателство, осигуровки, изчисляване и подаване на болнични; престоящи промени в НРВПО относно СИРВ;
 • Ще бъде обсъдена новата Наредба за електронните документи в трудовото досие на работника или служителя;
 • Ще бъде разгледано кое е важното при назначаването и осигуряването на сезонни работници – чужденци.

Лектори:

 • Теодора Дичева – Директор на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА „Главна инспекция по труда„;
 • Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по социално и здравно осигуряване с над 15 г. професионален опит в НОИ и НАП;
 • Николинка Козарова – Началник-сектор „Болнични и майчинство“ към НОИ град Бургас.
Основни акценти от програмата на Семинар СИРВ и сезонни работници:
Трудово законодателство
 1. Предстоящи промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските във връзка със сумираното изчисляване на работното време;
 2. Нова Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя;
 3. Процедура за наемане на сезонни работници – чужди граждани.

Лектор: Теодора Дичева

Осигуровки
 1. Минимален и максимален осигурителен доход при сумираното изчисляване на работното време;
 2. Подаване на данни за осигурените лица при сумираното изчисляване на работното време;
 3. Осигуряване на наети сезонни работници – чужди граждани.

Лектор: Димитър Бойчев 

Болнични при сумирано изчисляване на работното време
 1. Изчисляване на обезщетенията за временна нетрудоспособност при СИРВ;
 2. Подаване на данни във връзка с НПОПДОО относно броя на работните часове при СИРВ.

Лектор: Николинка Козарова

Вижте пълната програма на семинара.

Място и дата на провеждане:
Бургас, 09 юни 2018 г., събота

Започваме в 9:30 часа,
Зала №4 в Експо център Флора
Продължителност: целодневен семинар

Регистрация и цена:
Цена за участие в семинара: 179 лв.

Ако направите регистрация до 31.05.2018 г. – цена 149 лв.
За втори и следващ участник от една и съща фирма: 10% търговска отстъпка от цената.

В таксата са включени материали за курса, сандвичи и кафе.

Местата за залата са ограничени.

Изпратете Вашите данни на електронна поща: office@accountingnews.bg и ще Ви бъде изпратена проформа фактура.

Телефон за контакт: 0888298382

пенсии за май 2018 2 май

Изплащане на пенсиите за месец май

Пенсии за май 2018 г.

Изплащането на пенсии за май 2018 г. от Националния осигурителен институт ще започне на 8 май (вторник). И ще приключи на 21 май (понеделник).

Периодът е съобразен с предстоящите празнични и почивни дни в началото на месеца. Както се случи и с пенсиите за април 2018 г. заради великденските празници.

 

Чрез пощенските станции пенсиите ще се изплащат съобразно изготвен график, който ще бъде обявен предварително във всяка една от тях.

Преводите на сумите за пенсиите за май 2018 г. по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 8 май 2018 г.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

среден осигурителен доход февруари 2018 12 апр.

Среден осигурителен доход за месец февруари 2018 г.

Среден осигурителен доход февруари 2018 г.

По данни на НОИ за месец февруари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 860,14 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за януари 2018 г. беше 863,18 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2017 г. до 28.02.2018 г. е 832,60 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец март 2018 г.

За сравнение неговият размер през февруари 2018 г. беше 827,00 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

директива за командироване 12 апр.

Договорени са промените в Директивата за командированите работници

Очаквани промени в Директива за командироване на работници в ЕС – 96/71/ЕО.

Преразглежданата Директива за командироване на работници е вече одобрена като компромисен текст от Съвета на ЕС.
Промените във въпросната Директива за командироване ще бъдат окончателно приети на по-късен етап. След като законодателният акт бъде гласуван в Европейския парламент.
Какво предвижда преработената Директива за командироване:
 1. Командированите работници ще се ползват от същите правила за възнагражденията като местните работници.  Основаната разлика е, че досега се прилагаха минималните нива на заплащане на труда в приемащата държава-членка на ЕС.
 2. Пояснени са правилата за надбавките на командированите работници.
 3. Въвежда се понятието дългосрочно командироване. То означава, че след 12 месеца работникът ще се счита за дългосрочно командирован. И възможност за удължаване с 6 месеца при обосновано уведомление от доставчика на услуги. След този период спрямо командирования работник ще се прилагат почти всички аспекти на трудовото право на приемащата държава.
 4. Повишава се броят на евентуалните колективни трудови договори, които може да се прилагат в държавите-членки. Със система за обявяване на колективни трудови договори или арбитражни решения за общоприложими. Колективни трудови договори могат да се прилагат спрямо командировани работници не само в сектора на строителството, както е до момента. А във всички сектори и отрасли.
 5. Агенциите за временна заетост ще гарантират на командированите работници същите ред и условия. Които се прилагат спрямо временно наетите работници в държавата членка, в която се извършва работата.
 6. Подобряване на сътрудничеството срещу измамите и злоупотребите в контекста на командироването.
 7. Правилата за международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.
 8. Срокът за транспониране и датата на прилагане ще са 2 години след влизането в сила на директивата.

 

Официални мотиви за преразгледаната Директива за командироване
Твърди се, че целта на преразгледаната директива за командироване е да се улесни трансграничното предоставяне на услуги. Като същевременно се гарантира лоялната конкуренция и зачитането на правата на командированите работници в ЕС. А така също, че промените в тази директива за командированите работници имат за цел да се гарантира справедливо заплащане. И равнопоставени условия между командироващите и местните предприятия в приемащата държава. Като същевременно се запазва принципът за свободно движение на услуги.
„С постигнатото днес споразумение ЕС прилага важния принцип за равно заплащане за равен труд, като гарантира, че всички работници получават справедливо отношение навсякъде в ЕС. Местните или командированите работници, които работят на едно и също място и извършват една и съща работа, ще се ползват от еднакви условия на труд и заплащане. Споразумението е също така справедливо и балансирано, тъй като допринася за запазването на свободното предоставяне на услуги“, коментира Бисер Петков, министър на труда и социалната политика на България и председател на Съвета.
Действителността зад преработената Директива за командироване
Много е възможно част от промените изначално да задушат стопанската инициатива на предприятията в по-новите държави-членки за предоставяне на услуги в рамките на ЕС. В това число и българските предприятия.
Съблюдаване на новите по същество правила за възнаграждения като на местните работници ще постави почти невъзможни за изпълнение финансови условия. И  донякъде обезсмисля поемането на поръчки и осъществяването на дейност в други държави-членки от гледна точка на нормалната икономическа логика.
Без да се нарушават установените регулации, смисълът на честното съсезание е точно използването на индивидуалните конкурентни предимства. А  сега тази възможност  предстои да бъде отнета и то чрез законодателни мерки на ниво ЕС, отново в интерес на т.нар. „стари държави-членки“.
Единственият положителен аспект в тази насока е, че правилата относно международния автомобилен транспорт ще бъдат установени в бъдещо специфично за сектора законодателство.

великденски добавки 2018 28 мар.

Добавки за част от пенсионерите по Великден

Великденски добавки 2018

Министерският съвет взе решението за великденски добавки 2018.

Част от пенсионерите ще получат еднократна допълнителна сума в размер на 40 лева.

Добавката ще бъде изплатена заедно пенсиите за месец април 2018 г.

Но право да я получат имат само тези пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите е в размер до 321 лева, включително. В това число са добавките и компенсациите. Или иначе казано пенсионерите с доход до линията на бедност.

По данни на НОИ в тази категория попадат 1 226 698 пенсионери. Това са около 56 % от пенсионерите в България.

А за целта ще бъдат отпуснати 50 млн. лв.

 

Изплащане на пенсиите за април 2018

НОИ информира, че изплащането на пенсиите за април 2018 г. ще започне по-рано заради великденските празници. Стартира на 4 април (сряда) и ще приключи на 20 април (петък).

Получаването на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено по график. Той ще бъде предварително обявен във всяка една от тях.

Пенсиите за април на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат по техните сметки на 4 април 2018 г.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

онлайн справка за хонорари в нап 27 мар.

Нова е-услуга от НАП за изплатени доходи

Онлайн справка за хонорари в НАП

Физическите лица вече могат да направят онлайн справка за хонорари в НАП. Като проверят в сайта на агенцията дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи. Но различни от тези по трудов договор, като например хонорари.

Така гражданите ще могат да проверят и попълнят коректно годишните си декларации за облагане на доходите. В това число при годишното изравняване на осигурителния доход. Вижте повече подробности по темата в нашата публикация, специално посветена на годишното изравняване на осигурителния доход за 2017 г.

 

Е-услугата „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е публикувана в Портала на НАП за електронни услуги – https://inetdec.nra.bg/. Услугата е достъпна с ПИК или квалифициран електронен подпис (КЕП). За всички физически лица, имащи разрешен пълен достъп до услугите на НАП. И такива с КЕП на упълномощено лице. На които е разрешен пълен достъп до услугите „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. Е-услугата предоставя информация също за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък.

От НАП напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите от 2017 г. изтича на 30 април 2018 г. Като до тогава трябва да се плати и посоченият в тях данък за довнасяне. Най-бързо и лесно декларациите се подават онлайн с ПИК или електронен подпис. Статистиката на НАП от подадените до този момент подоходни декларации на физическите лица сочи, че всяка втора е подадена по електронен път.

профилактика и рехабилитация 2018 24 мар.

Започна програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация 2018

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация 2018

От 23 март т.г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация 2018. За нейната финансова реализация в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. са предвидени 20 103 061 лв. Очаква се около 47 000 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация през тази година.

Предимства на програмата за профилактика и рехабилитация 2018

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни. Цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице за сметка на бюджета на ДОО има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

 

 

Условия за включване в програмата за профилактика и рехабилитация 2018
Профилактика и рехабилитация 2018 за осигурени лица

Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигуровки за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено. И лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Профилактика и рехабилитация 2018 за пенсионери

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл. И лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробностите за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, ще намерите в менюто „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация” на интернет страницата на НОИ.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

трудови злополуки 21 мар.

Трудови злополуки в България през 2017 г.

Регистрирани трудови злополуки за миналата година.

По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) регистрираните трудови злополуки в България през 2017 г. са общо 2 911. Базират се на годишната оперативна информация на института за инцидентите по време на работа през миналата година.

Според представените от НОИ данни 2318 от трудовите злополуки са станали на работното място, а 593 трудови злополуки – при отиване или връщане от работа.

От общо 21 икономически сектора в 20 са допуснати наранявания при изпълнение на служебни задължения. Без регистрирани инциденти е секторът, който обединява дейностите на домакинства като работодатели и като производители на стоки и услуги за собствено потребление.

С най-много инциденти през 2017 г. е преработващата промишленост, в която през годината са допуснати общо 575 трудови злополуки.

В негативната класация следват „Транспорт, складиране и пощи” (368), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (241) и „Строителство“ (175).

Най-малко трудови инциденти са допуснати при дейности на екстериториални организации и служби (3) и операции с недвижими имоти (11).

 

 

Смъртни случаи при трудови злополуки

За цялата минала година у нас са регистрирани 94 смъртни случаи при трудови злополуки в 13 икономически сектори.

От тях 79 са станали на работното място, а 15 при отиване или връщане от работа. Най-много са трагичните случаи в „Строителство” (18); „Транспорт, складиране и пощи” (17); „Преработваща промишленост” (12) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (7).

Сравнителният анализ на годишните данни за 2017 г. и 2016 г. регистрира увеличение на трудовите злополуки с 63. Най-съществено покачване има при „Сухопътен транспорт“, „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ и „Горско стопанство“. Намалява броя на регистрираните трудови злополуки при „Добив на метални руди”, „Строителство на съоръжения“ и „Складиране на товари и спомагателни дейности“.

Източник: Национален осигурителен институт – http://www.nssi.bg/

А повече информация относно дължимите вноски за фонд ТЗПБ можете да намерите в нашата публикация Осигуровки 2018.

европейска трудова агенция 21 мар.

Предложение за създаване на Европейска трудова агенция

Европейска трудова агенция.

Европейската комисия (ЕК) предприе по-конкретни действия във връзка с предложението за създаване на Европейска трудова агенция (European Labour Authority – ELA). Идеята беше анонсирана през 2017 г. от председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер.

Тези конкретни действият се изразяват в представяне на самото предложение от ЕК за новата Европейска трудова агенция.

Според ресорния евро комисар (Marianne Thyssen) новата структура ще е от съществено значение за добре функциониращ вътрешен трудов пазар. Според нея по този начин ще се подпомогнат гражданите и бизнеса при намиране на необходимата информация. И ще се засили сътрудничеството между държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) за прилагане на справедливи и ефективни правила.

През последното десетилетие броят на гражданите на ЕС, които живеят и/или работят в друга държава-членка почти се е удвоил. За да достигне през 2017 г. до 17 милиона души.

 

Предвидено е новата Европейска трудова агенция да улеснява гражданите, бизнеса и националните администрации. С оглед възползване по най-добрия начин от възможностите за свободно движение и да осигури справедлива трудова мобилност.

Според инициаторите, основните цели на новата Европейска трудова агенция са насочени в три аспекта:

– осигуряване на информация на гражданите и бизнеса за възможностите за работа, схемите за мобилност, наемане и обучение, както и разяснения относно правата и задълженията при преместване, работа и/или дейност в друга държава-членка на ЕС;

– подкрепа на сътрудничеството между националните администрации при трансгранични ситуации чрез гаранции, че правилата на ЕС, които уреждат и защитават мобилността се прилагат лесно и ефективно;

– посредничество и съдействие в случаи на трансгранични спорове, например при преструктуриране на компании, включващо няколко държави-членки.

среден осигурителен доход януари 2018 12 мар.

Среден осигурителен доход за месец януари 2018 г.

Среден осигурителен доход януари 2018 г.

По данни на НОИ за месец януари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 863,18 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за декември 2017 г. беше 888,10 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2017 г. до 31.01.2018 г. е 827,00 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец февруари 2018 г.

За сравнение неговият размер през януари 2018 г. беше 821,51 лв.

Източник: http://www.nssi.bg/

декларация 6 12 мар.

НАП напомни на самоосигуряващите се за Декларация 6

Декларация 6 за самоосигуряващо се лице

Във връзка с декларация 6 НАП е започнала изпращането на електронни писма до самоосигуряващите се лица.

С тях им напомня, че до 30 април 2018 г. трябва да подадат въпросната декларация 6.

Това е и срокът за извършване на годишното изравняване на осигуровки през 2018 г. Вижте повече подробности по темата в нашата публикация, специално посветена на годишното изравняване на осигурителния доход за 2017 г.

В същия срок самоосигуряващите се трябва да заплатят и дължимите за 2017 г. социални и здравни осигуровки.

Плащанията към НАП може да бъдат извършени по банков път, с пощенски запис или по интернет – бързо и без такси чрез виртуалния ПОС терминал на НАП през услугата, достъпна на Портала за е-услуги на Агенцията.

 

Без такси клиентите на НАП могат да преведат задълженията си и чрез  физически ПОС терминали. Те са инсталирани на работните места в салоните за обслужване на НАП.

От НАП предупреждават, че в случай на наличие на непокрити задължения, самоосигуряващите се лица в бъдеще могат да загубят  правата си за осигурителен стаж при пенсиониране. За периода, за който липсва съответното плащане.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях клиентите на администрацията могат да направят чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“.

Източник – http://www.nap.bg/

За осигуровките на самоосигуряващите се лица можете да прочетете подробно и в нашата публикация Самоосигуряване 2018.

Privacy Preference Center