Дейност

Консултиране, обучения и публикации

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим възможен подход към вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път. Научете повече за нашите:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

годишно изравняване 2019 5 ян.

Годишно изравняване на осигурителния доход

Годишно изравняване на осигуровки Годишно изравняване на осигуровки от самоосигуряващите се лица, се прави на база данните, които са декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Справката, чрез която през 2024 г. ще се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2023 г. […]

осигуровки 22 дек.

Социални осигуровки

Осигуровки Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2024 г. е обнародван в Държавен вестник, брой 106 от 22 декември 2023 г. Осигурителен доход Минимални осигурителни прагове – въведени са с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2024 г. Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица – определен е в размер на 933 лв. (основание чл. […]

здравни осигуровки 22 дек.

Здравни осигуровки

Здравни осигуровки В Държавен вестник (ДВ), брой 106 от 22 декември 2023 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. (ЗБНЗОК за 2024 г.) С обнародвания в същия брой на ДВ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. (ЗБДОО за 2024 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят […]

мрз 17 окт.

Минимална работна заплата

МРЗ От 01 януари 2024 г. минималната работна заплата (МРЗ) е определена в размер на 933 лв. Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната. Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 87 от 17 октомври 2023 г. Влиза […]

смяна на вида осигуряване за 2020 5 ян.

Смяна на вида осигуряване

Смяна на вида осигуряване на самоосигуряващите се лица Самоосигуряващите се по лица по Кодекса за социално осигуряване задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО). По свой избор тези лица могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство във фонд „Общо заболяване и майчинство“ на ДОО. Видът на осигуряването се […]

осигуровки по граждански договор 4 ян.

Осигуровки по граждански договор

Осигуровки по граждански договор  Осигуровки по граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение. Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В масовия случай гражданските договори […]

error: