Ново видео: Осигурителен доход за ДОО 2018

доо 2018 12 февр.

Ново видео: Осигурителен доход за ДОО 2018

Осигурителен доход за ДОО 2018.

Темата “Осигурителен доход за ДОО 2018” е разгледана в промоционално видео с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“.

Въпросите, които са обхванати са:

  • минимални осигурителни прагове 2018;
  • осигурителен доход за самоосигуряващи се 2018, в т.ч. осигурителен доход за земеделски производител 2018;
  • максимален осигурителен доход 2018.

Отделено е внимание и на някои последни изменения в КСО, свързани с осигурителен доход 2018:

– социални разходи 2018;

– осигурителен доход 2018 и минимални ставки на заплащане на труда за работници, командировани в ЕС;

– поредност на осигурителния доход за морски лица 2018.

Накратко е споменато и за новият размер на МРЗ 2018 във връзка с осигуровки 2018.

Вижте видеото “Осигурителен доход за ДОО 2018” с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“ (линк).

error: