Предложение за създаване на Европейска трудова агенция

европейска трудова агенция 21 мар.

Предложение за създаване на Европейска трудова агенция

Европейска трудова агенция.

Европейската комисия (ЕК) предприе по-конкретни действия във връзка с предложението за създаване на Европейска трудова агенция (European Labour Authority – ELA). Идеята беше анонсирана през 2017 г. от председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер.

Тези конкретни действият се изразяват в представяне на самото предложение от ЕК за новата Европейска трудова агенция.

Според ресорния евро комисар (Marianne Thyssen) новата структура ще е от съществено значение за добре функциониращ вътрешен трудов пазар. Според нея по този начин ще се подпомогнат гражданите и бизнеса при намиране на необходимата информация. И ще се засили сътрудничеството между държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) за прилагане на справедливи и ефективни правила.

През последното десетилетие броят на гражданите на ЕС, които живеят и/или работят в друга държава-членка почти се е удвоил. За да достигне през 2017 г. до 17 милиона души.

Предвидено е новата Европейска трудова агенция да улеснява гражданите, бизнеса и националните администрации. С оглед възползване по най-добрия начин от възможностите за свободно движение и да осигури справедлива трудова мобилност.

Според инициаторите, основните цели на новата Европейска трудова агенция са насочени в три аспекта:

– осигуряване на информация на гражданите и бизнеса за възможностите за работа, схемите за мобилност, наемане и обучение, както и разяснения относно правата и задълженията при преместване, работа и/или дейност в друга държава-членка на ЕС;

– подкрепа на сътрудничеството между националните администрации при трансгранични ситуации чрез гаранции, че правилата на ЕС, които уреждат и защитават мобилността се прилагат лесно и ефективно;

– посредничество и съдействие в случаи на трансгранични спорове, например при преструктуриране на компании, включващо няколко държави-членки.

error: