Европейска здравноосигурителна карта

езок 7 авг.

Европейска здравноосигурителна карта

Какво представлява ЕЗОК.

ЕЗОК е безплатна карта, която в случай на нужда осигурява достъп до държавно медицинско обслужване при временен престой в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС). И то при същите условия като на здравноосигурените в същата държава-членка.

Какво НЕ покрива ЕЗОК

Европейската здравноосигурителна карта покрива само държавното медицинско обслужване, чието оказване е станало необходимо при престой в друга държава-членка. В този смисъл ЕЗОК не се отнася за частното зравно обслужване. Европейската здравноосигурителна карта не покрива и медицински разходи, ако пътувате с цел специално да получите (планирано) лечение. ЕЗОК не е пълна алтирнатива на застраховка при пътуване и не покрива разходи като обратен полет до държавата по произход или загубен/откраднат багаж и др. лични вещи.  Освен това е добре да се има предвид, че Европейската здравноосигурителна карта не гарантира безплатно медицинско обслужване. Това е така, защото здравноосигурителната система на всяка държава-членка е различна. Иначе казано услуги, които не се заплащат у дома, може да не са безплатни в другата държава-членка.

Повече от 200 млн. граждани на ЕС разполагат с ЕЗОК, което по данни на Европейската комисия е около 40 % от цялото осигурено население на Съюза. Лечебните заведения, които извършват държавно медицинско обслужване са длъжни да признават и приемат Европейската здравноосигурителна карта. При неправомерни случаи на отказ пациентите могат да се свържат със здравните власти на държавата, в която са на посещение. А при последвал отказ могат да се обърнат към здравните власти на собствената си държава. По отношение на България това е Националаната здравноосигурителна каса (НЗОК). Друга алтернатива е да се възползвате от системата за разрешаване на спорове в ЕС – СОЛВИТ.

Издаване на ЕЗОК

В България срокът за издаване на Европейска здравноосигурителна карта на лица с непрекъснати здравноосигурителни права е 15 календарни дни.

Заявлението за издаване на ЕЗОК може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. Подава се лично или от упълномощено лице, като се представя задължително и лична карта. Указания за попълване на заявлението също са достъпни на интернет страницата на НЗОК. А самото заявление за издаване на Европейска здравноосигурителна карта можете да подадете на следните адреси.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

error: