Как ще се изплаща втората пенсия

изплащане на втора пенсия 12 авг.

Как ще се изплаща втората пенсия

Изплащане на втора пенсия

Вече съществува някаква яснота относно проектът на предложения за законодателни промени в КСО, с които ще се уреди начинът на изплащане на втора пенсия. Става въпрос за пенсиите от допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (УПФ). Т.е. от втория стълб на българската пенсионна система.

Проектът предвижда универсалните пенсионни фондове да предлагат три варианта за изплащане на втора пенсия:

  1. допълнителна пожизнена пенсия за старост;
  2. разсрочено плащане на пенсията за определен период или
  3. еднократно изплащане.

Предлага се размерът на допълнителна пожизнена пенсия за старост да е най-малко 20% от минималния размер на пенсията за стаж и възраст към датата на отпускането й. Такава пенсия ще могат да получат  хората с достатъчно средства в индивидуалните си партиди, които да позволят изплащането й. В този случай пенсионерите ще могат да изберат гарантиран период на изплащане на допълнителна пенсия. Например 5 или 10 години, който ще се записва в пенсионен договор. В случай, че през този период пенсионерът почине, пенсията ще се изплаща на неговите наследници.

Гарантиран размер на втората пенсия

Предложенията включват допълнителната пожизнена пенсия за старост да е с гарантиран размер. Той ще се изчислява на базата на брутния размер на преведените от НАП осигурителни вноски за съответното осигурено лице. Това е гаранция, че към момента на пенсиониране пенсионните дружества ще компенсират евентуални загуби от ниска доходност или от удържани такси от вноските на осигурените. За изплащане на пожизнените пенсии ще се създаде фонд като обособена сметка в рамките на всеки универсален пенсионен фонд.

Когато средствата по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускане на допълнителна пожизнена пенсия, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст, осигуреният ще може да ги получи разсрочено. Предвижда се месечният размер на разсроченото плащане да не може да е по-голям от минималната пенсия и по-малък от 20% от нея.

В случай, че средствата по индивидуалната партида са по-малки от трикратния размер на минималната пенсия е предвидено да се изплащат еднократно. Или разсрочено за срок от не повече от 1 година. Ако пенсионерът почине преди края на определения за разсроченото плащане период, остатъкът от средствата ще се получават от неговите наследници. Когато няма такива, парите ще се прехвърлят в резерва за гарантиране на плащането на пожизнени пенсии.

Първите пенсионери с втора пенсия

Очакванията са, че през есента на 2021 г. жените, родени през 1960 г., ще придобият право на допълнителна пенсия. Докато за мъжете това ще се случи през 2024 г.

Предлага се, по желание на осигурения, пенсията да може да се получава една година преди навършване на пенсионна възраст. Но при условие, че натрупванията в индивидуалната партида на осигурения са значителни. И позволяват да му се отпусне пенсия, която е не по-малка от минималната пенсия за стаж и възраст.

На този етап това са само предложения и проектът, който засега отразява някакъв вид консунсус между социалните партньори, все пак може да претърпи определени изменения докато влезе за гласуване в Народното събрание.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

error: