Електронни удостоверения от НАП

НАП удостоверения 4 авг.

Електронни удостоверения от НАП

400 000 хартиени удостоверения от НАП се издават електронно от следващата година

Банките също спират да изискват хартиени удостоверения за дължими данъци и осигурителни вноски.

Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци и осигуровки, се очаква да получават тази информация от НАП задължително по електронен път. Промените са записани в ДОПК и влизат в сила от началото на 2018 г. В момента близо над 100 закона и наредби изискват граждани и предприятия да представят пред различни държавни и общински органи удостоверения за наличие или липса на задължения за данъци и осигурителни вноски, като всяка година по данни от НАП се издават около 400 000 такива удостоверения на хартия.

Държавните органи могат да получат данните по електронен път чрез електронна услуга на НАП. От началото на годината до момента според източници от НАП услугата е ползвана около 5000 пъти. Очакванията са след влизането в сила на промяната в закона информацията да се обменя служебно единствено по електронен път.

Удостоверенията за наличие или липса на задължения за осигуровки и данъци на клиентите на банките при предоставянето на кредити също ще се заявяват и получават изцяло електронно. А електронният обмен между банките и НАП се очаква да започне в близките месеци.

Източник: https://www.nap.bg/

error: