Публикуван е наръчника на НАП по осигуряване за 2018 г.

наръчник по осигуряване 2018 22 май

Публикуван е наръчника на НАП по осигуряване за 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е вече публикуван на интеренет страницата на НАП. Пълното наименование на документа е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя – 2018 г.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е актуализирана версия на този от предходната година във връзка с направените законодателни промени.

Наръчник по осигуряване 2018 г. е достъпен на интеренет страницата на НАП в раздел  Законодателство/Осигуряване/Становища, указания, инструкции

Източник: Национална агенция приходите – https://www.nap.bg/

error: