Десет офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

нови банкови сметки на нап 2 авг.

Десет офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

Нови банкови сметки на НАП

От 1 август 2018 г. ще има нови банкови сметки на НАП за 10 офиса на агенцията. По които занапред ще се плащат осигуровки, данъци и други публични вземания. От НАП информират, че промяната се налага заради вливането на СИБАНК в ОББ, в които агенцията е поддържала сметки досега.

По тези нови банкови сметки на НАП ще се нареждат плащания във всички офиси на НАП в град София. Включително за регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“. Както и в офисите София-област, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. Промяната засяга както граждани, така и юридически лица с регистрация в горепосочените структури на НАП.

Няма промяна в банковите сметки на останалите офиси на НАП.

Ползвателите на  електронната услуга за плащане на задължения към НАП, достъпна в Портала за е-услуги на НАП  ще могат да продължат да плащат без такси по електронен път. Запазва се и възможността за плащане без такса на ПОС терминал във всички структури на НАП.

Всички клиенти на НАП, засегнати от промените ще получат съобщение по електронната поща, допълват от  агенцията. Номера на сметки няма да бъдат посочвани в кореспонденцията по имейл от съображения за сигурност.  Информация за новите сметки e публикувана на сайта на приходната администрация, в рубриката “Плащане”, подрубрика “Банкови сметки”.

Източник: Национална агенция за приходите – https://www.nap.bg/

error: