Ново видео: Осигуровки върху напитки от работодателя

осигуровки върху напитки 5 ное.

Ново видео: Осигуровки върху напитки от работодателя

Осигуровки върху напитки, предоставяни от работодателя (кафе, вода, безалкохолни)

Въпросът дължат ли се осигуровки върху напитки, предоставяни от работодателя е разгледан във видео с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“.

Във видеото е разяснено какво е осигурителен доход за целите на общественото осигуряване. Какъв е характерът на въпросните доходи. И освободен ли е осигурителят от осигуровки върху напитки, предоставяни по този ред. А така също какъв би бил крайният резултат ако напитките се предоставяха за сметка на социалните разходи.

Фактическата обстановка в конкретния случай е следната:

Регистрирано по българското законодателство търговско дружество въвежда в експлоатация производствен цех.

Наред с оборудването на цеха, се обособява и стая за отдих на персонала.

В нея работниците могат да си почиват и да консумират закупувани и предоставяни от работодателя кафе, вода и безалкохолни напитки.

Средствата не се предоставят за сметка на социалните разходи.

Предприятието не е със специфичен характер и организация на труда по смисъла на чл. 285 от Кодекса на труда.

Поставен е следният въпрос:

Дължат ли се осигурителни вноски върху така предоставяните от работодателя кафе, вода и безалкохолни напитки ?

Вижте отговора във видеото с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“ (линк).

error: