Ново видео: Осигуряване на собственик на ЕООД без приходи

осигуряване на собственик на ЕООД 21 сеп.

Ново видео: Осигуряване на собственик на ЕООД без приходи

Осигуряване на собственик на ЕООД без приходи

Осигуряване на собственик на ЕООД без приходи е разгледано във видео с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“. Става въпрос за работещ собственик на ЕООД без доходи от трудова дейност.

Във видеото е разяснено кое е основополагащо за възникване на осигуряването на собственик на ЕООД. И това обвързано ли е задължително с реализирането на доходи от трудова дейност. Кога се подава от самоосигуряващо се лице декларация за започване на трудова дейност образец Окд-5. Разгледано е каква е връзката между приходите на дружеството и доходите от трудова дейност на самоосигуряващото се лице. И в крайна сметка плащат ли се осигуровки на собственик на ЕООД, ако самоосигуряващото се лице все още не е получило доходи от трудова дейност в това качество. А така също кога е възможно да се стигне възстановяване на осигурителни вноски на собственик на ЕООД.

Фактическата обстановка по конкретния случай е следната:

Физическо лице, учредява ЕООД с цел посредничество при търговски сделки. Към момента дружеството не е реализирало приходи, защото все още не са реализирани сделки. Но собственикът на дружеството започва да пътува и да се среща с потенциални партньори, на които представя предлаганите от дружеството услуги. Във връзка с което извършва разходи, за които разполага с разходно-оправдателни документи.

Поставени са следните въпроси:

Счита ли се, че собственикът на дружеството е започнал трудова дейност по смисъла на КСО. Респективно възниква ли задължение за осигуряване на лицето като самоосигуряващо се, като се има предвид че всички тези действия, може да не доведат до никакъв реален резултат и дружеството фактически да не извърши услуга на никого?

Ако се внасят вноски като самоосигуряващо се лице, но дружеството не реализира приходи поради липса на сключени сделки, възможно ли е преведените вноски да се считат за недължимо внесени ?

Вижте отговора във видеото с лектор Димитър Бойчев, заснето за списание „Данъци ТИТА“.

error: