НАП Сливен с нови сметки

плащане на осигуровки 24 авг.

НАП Сливен с нови сметки

Oфис на НАП Сливен с нови банкови сметки за плащане на осигуровки и данъци

От 01  септември тази година офис на НАП Сливен ще има нови банкови сметки за плащане на осигуровки и данъци. Всяко плащане на осигуровки и данъци трябва да става по новите сметки. Това се отнася за дружества, регистрирани на територията на офис на НАП Сливен. А така също и за физически лица с постоянен адрес там. При плащане на осигуровки и данъци по закрита банкова сметка на НАП, средствата ще бъдат върнати на платеца от доставчика на платежни услуги.

Промяната на банковите сметки се налага поради прекратяване на договора за обслужването му по желание на Уникредит Булбанк АД. За това от 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г. банковите гишета в офис на НАП Сливен няма да работят. Както и за да се осигури безпроблемното преминаване към обслужване от новата финансова институция.

Плащане на осигуровки и данъци към настоящите сметки на офис на НАП Сливен до 31 август могат да се извършват от всеки доставчик на платежни услуги до крайния час, определен от него, за приемане на платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден.

Новите сметки са публикувани на интернет страницата на НАП в рубриката “Плащане”, подрубрика “Банкови сметки”.

Източник: https://www.nap.bg/

error: