Съобщение от ЕК относно Брекзит

последици от брекзит 20 юли

Съобщение от ЕК относно Брекзит

Подготовка за възможните последици от Брекзит

На 19 юли 2018 г. Европейската комисия (ЕК) публикува съобщение относно подготовката за възможните последици от Брекзит.

На 30 март 2019 г. Великобритания ще напусне Европейския съюз (ЕС) и ще се третира като трета държава. Това ще има сериозни отражения за гражданите, бизнеса и администрациите както във Великобритания, така и в държавите от ЕС. Включително в сферата на координацията на социалната сигурност.

ЕК призовава всички заинтересовани страни в държавите-членки да пристъпят към интензивна подготовка на всички нива по отношение на възможните последици от Брекзит.

Тъй като не е сигурно дали споразумението за оттеглянето на Великобритания ще е факт към тази дата при подготовката следва да се вземат предвид различните възможни сценарии. При всички случаи обаче, дори и да се постигне споразумение, Великобритания вече няма да е държва-членка след оттеглянето от ЕС. И няма да може да се ползва от привилегиите на членството в Съюза. В тази връзка ЕК отново акцентира върху необходимостта от сериозна подготовка за възможните последици от Брекзит. И свързаното с това разглеждане на Великобритания като трета държава, дори и при постигнато споразумение.

Сценарии за възможните последици от Брекзит

На 29 март 2017 г. Великобритания уведоми съвета на ЕС за намерението си да напусне ЕС. Освен ако в споразумението за оттегляне не се договори друга дата, законодателството на Съюза спира да се прилага спрямо Великобритания от 30 март 2019 г., 00:00 часа централно европейско време. И Великобритания става трета държава.

Предвид това заинтересованите страни следва да са подготвени за два основни възможни сценария:

– Ако споразумение за оттегляне се постигне преди 30 март 2019 г., законодателството на ЕС спира да се прилага към и във Великобритания от 01 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца;

– Ако споразумение за оттегляне не се постигне преди 30 март 2019 г., няма да има преходен период и законодателството на ЕС спира да се прилага към и във Великобритания от 30 март 2019 г.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

error: