Допълнителна идентификация при справка за здравни осигуровки

проверка на здравен статус 23 май

Допълнителна идентификация при справка за здравни осигуровки

При проверка на здравен статус се въвежда още един идентификатор

От 23 май 2018 г. проверка на здравен статус освен с ЕГН се прави и с въвеждането на дата на раждане. Промяната се налага поради влизането в сила на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата и обработването на лични данни.

Чрез електронна услуга на НАП „Здравен статус“ могат да се проверят и периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски. Проверка на здравен статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна. Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Проверка за здравен статус от сйта на НАП можете  направите тук.

Източник: Национална агенция приходите – https://www.nap.bg/

error: