Проверка на здравно досие вече и с ПИК на НАП

проверка на здравно досие 6 юни

Проверка на здравно досие вече и с ПИК на НАП

Проверка на здравно досие

Проверка на здравно досие вече е възможна и с ПИК на НАП. За тази цел на сайта на НЗОК е разработена нова функционалност.

По този начин всяко здравноосигурено лице може да провери какво лечение е отчетено и платено на негово име. Досега тази проверка на здравно досие ставаше единствено с универсален код за достъп. Който се издава само от здравната каса и за получаването му трябва да се отиде лично до неин офис.

Това означава, че около 400 000 граждани, които имат ПИК на НАП ще могат да правят проверка на здравно досие. В него се съхранява информация за избора на личен лекар от 2000 г. до момента. Достъпна е и информация за всички извършени прегледи и медицински дейности от личния лекар, лекарите специалисти, болниците, направените изследвания в лабораториите, получените лекарства по линия на НЗОК и др.

Новата функционалност дава възможност на гражданите да сигнализират здравната каса ако открият несъответствия между вписаните в досието им дейности и медицинската помощ, която реално са получили.

Източник: Национална агенция приходите – https://www.nap.bg/

error: