Надзорът на НОИ утвърди проект на ЗБДОО за 2019 г.

проект на ЗБДОО за 2019 16 окт.

Надзорът на НОИ утвърди проект на ЗБДОО за 2019 г.

Проект на ЗБДОО за 2019 г.

На 15.10.2018 г. е проведено заседание на Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

На заседанието  е утвърден проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (проект на ЗБДОО за 2019 г.).

В проекта на ЗБДОО за 2019 г. са отразени параметрите на предвидените за следващата година социално-осигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета са се запознли със заложените в документа законови промени. И са подкрепили с мнозинство направените предложения.

Очакват се съществени промени в сревнение със ЗБДОО за 2018 г., които обаче тепърва предстои да бъдат съгласувани и приети.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Приемането му впроследствие от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

Десислава Стефанова, главен експерт в ЦУ на НАП

error: