Нови размери на удръжките по запори върху пенсии

размер на удръжката при запор на пенсия 8 ное.

Нови размери на удръжките по запори върху пенсии

Нов размер на удръжката при запор на пенсия от 1 ноември 2017 г.

Направени са промени в Гражданско процесуалния кодекс. В резултат на което са изменени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи.

Същевременно от 1 октомври 2017 г. има нови минимални размери на пенсиите от трудова дейност.

Въз основа на това от 1 ноември 2017 г. е определен нов размер на удръжката при запор на пенсия.

Какъв е новия размер на удръжката при запор на пенсия:

Удръжките се определят в зависимост от размера на получавания от пенсионера доход от пенсии и добавки. Който се съотнася към минималната работна заплата за страната така:

  • при размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата. Удържа се една трета част, ако лицето е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
  • при размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата. Удържа се една втора част, ако лицето е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;
  • при размер над четирикратния размер на минималната работна заплата. Удържа се горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако лицето е без деца. И горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

В досегашните текстове на Гражданско процесуалния кодекс удръжките се определяха на базата на фиксирани суми за получаваните доходи от пенсия.

Пенсионерите, върху чиито пенсии е наложен запор, ще получат дължимите им пенсии и добавки за месец ноември 2017 г. с пощенски запис. След удържане на съответната сума по запора. За новия размер на удръжката те ще получат и уведомително писмо.

Източник: Национален осигурителен институт – https://www.nssi.bg/

error: