Справки от НАП за осигуровки по телефона

справка за осигуровки 7 авг.

Справки от НАП за осигуровки по телефона

Справка за осигуровки и данъци – вече и по телефона с ПИК

Справка за осигуровки и данъци скоро ще бъде възможна и по телефона с ПИК.

НАП ще предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по телефона чрез своя информационен център. Това означава, че гражданите и предприятията с ПИК ще могат да получават информация за своите задължения за осигуровки и данъци по още един начин, не само онлайн – с ПИК или електронен подпис и в офисите на агенцията, но и по телефона, след като се идентифицират със своя ПИК.

До сега нямаше такава възможност, но последните промени в ДОПК предоставят възможност на НАП за тази нова услуга. Очаква се агенцията да въведе проверката за осигурителни вноски и данъци по телефона в близките месеци. Разпоредбите на ДОПК дават 6 месечен срок, в който да се уреди реда и начина за прилагането им.

Телефонът на информационния център на НАП е 0700 18 700.

Източник: https://www.nap.bg/

error: