Среден осигурителен доход за месец август 2017 г.

среден осигурителен доход август 2017 11 окт.

Среден осигурителен доход за месец август 2017 г.

Среден осигурителен доход август 2017 г.

По данни на НОИ за месец август 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 804,44 лв. За сравнение средният осигурителен доход за юли 2017 г. е 811,75 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г. е 801,86 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец септември 2017 г. За сравнение неговият размер през август 2017 г. беше 797,70 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: