Среден осигурителен доход за месец април 2018 г.

среден осигурителен доход април 2018 13 юни

Среден осигурителен доход за месец април 2018 г.

Среден осигурителен доход април 2018 г.

По данни на НОИ за месец април 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  893,27 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за март 2018 г. беше 879,67 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2017 г. до 30.04.2018 г. е 843,84 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец май 2018 г.

За сравнение неговият размер през април 2018 г. беше 838,24 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: