Среден осигурителен доход за месец май 2018 г.

среден осигурителен доход май 2018 13 юли

Среден осигурителен доход за месец май 2018 г.

Среден осигурителен доход май 2018 г.

По данни на НОИ за месец май 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е  884,18 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за април 2018 г. беше 893,27 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.06.2017 г. до 31.05.2018 г. е 849,72 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец юни 2018 г.

За сравнение неговият размер през май 2018 г. беше 843,84 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: