Среден осигурителен доход за месец март 2018 г.

среден осигурителен доход март 2018 15 май

Среден осигурителен доход за месец март 2018 г.

Среден осигурителен доход март 2018 г.

По данни на НОИ за месец март 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 879,67 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за февруари 2018 г. беше 860,14 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2017 г. до 31.03.2018 г. е 838,24 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец април 2018 г.

За сравнение неговият размер през март 2018 г. беше 832,60 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: