Среден осигурителен доход за месец ноември 2017 г.

среден осигурителен доход ноември 2017 10 ян.

Среден осигурителен доход за месец ноември 2017 г.

Среден осигурителен доход ноември 2017 г.

По данни на НОИ за месец ноември 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 851,25 лв. За сравнение средният осигурителен доход за октомври 2017 г. е 834,57 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2016 г. до 30.11.2017 г. е 815,96  лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец декември 2017 г. За сравнение неговият размер през ноември 2017 г. беше 811,27 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: