Среден осигурителен доход за месец октомври 2017 г.

среден осигурителен доход октомври 2017 13 дек.

Среден осигурителен доход за месец октомври 2017 г.

Среден осигурителен доход октомври 2017 г.

По данни на НОИ за месец октомври 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 834,57 лв. За сравнение средният осигурителен доход за септември 2017 г. е 826,37 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.11.2016 г. до 31.10.2017 г. е 811,27 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец ноември 2017 г. За сравнение неговият размер през октомври 2017 г. беше 806,77 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: