Среден осигурителен доход за месец септември 2017 г.

среден осигурителен доход септември 2017 8 ное.

Среден осигурителен доход за месец септември 2017 г.

Среден осигурителен доход септември 2017 г.

По данни на НОИ за месец септември 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 826,37 лв. За сравнение средният осигурителен доход за август 2017 г. е 804,44 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г. е 806,77 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец октомври 2017 г. За сравнение неговият размер през септември 2017 г. беше 801,86 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: