Среден осигурителен доход за месец февруари 2018 г.

среден осигурителен доход февруари 2018 12 апр.

Среден осигурителен доход за месец февруари 2018 г.

Среден осигурителен доход февруари 2018 г.

По данни на НОИ за месец февруари 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 860,14 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за януари 2018 г. беше 863,18 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2017 г. до 28.02.2018 г. е 832,60 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец март 2018 г.

За сравнение неговият размер през февруари 2018 г. беше 827,00 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: