Среден осигурителен доход за месец юли 2018 г.

среден осигурителен доход юли 2018 14 сеп.

Среден осигурителен доход за месец юли 2018 г.

Среден осигурителен доход юли 2018 г.

По данни на НОИ за месец юли 2018 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 878,70 лв.

За сравнение средният осигурителен доход за юни 2018 г. беше 875 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца 

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2017 г. до 31.07.2018 г. е 861,52 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец август 2018 г.

За сравнение неговият размер през юли 2018 г. беше 855,83 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: