Среден осигурителен доход за месец юни 2017 г.

среден осигурителен доход юни 2017 31 авг.

Среден осигурителен доход за месец юни 2017 г.

Среден осигурителен доход юни 2017 г.

По данни на НОИ за месец юни 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 803,13 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. е 793,55 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец юли 2017 г.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: