Трудови злополуки в България през 2017 г.

трудови злополуки 21 мар.

Трудови злополуки в България през 2017 г.

Регистрирани трудови злополуки за миналата година.

По данни на Националния осигурителен институт (НОИ) регистрираните трудови злополуки в България през 2017 г. са общо 2 911. Базират се на годишната оперативна информация на института за инцидентите по време на работа през миналата година.

Според представените от НОИ данни 2318 от трудовите злополуки са станали на работното място, а 593 трудови злополуки – при отиване или връщане от работа.

От общо 21 икономически сектора в 20 са допуснати наранявания при изпълнение на служебни задължения. Без регистрирани инциденти е секторът, който обединява дейностите на домакинства като работодатели и като производители на стоки и услуги за собствено потребление.

С най-много инциденти през 2017 г. е преработващата промишленост, в която през годината са допуснати общо 575 трудови злополуки.

В негативната класация следват „Транспорт, складиране и пощи” (368), „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (241) и „Строителство“ (175).

Най-малко трудови инциденти са допуснати при дейности на екстериториални организации и служби (3) и операции с недвижими имоти (11).

Смъртни случаи при трудови злополуки

За цялата минала година у нас са регистрирани 94 смъртни случаи при трудови злополуки в 13 икономически сектори.

От тях 79 са станали на работното място, а 15 при отиване или връщане от работа. Най-много са трагичните случаи в „Строителство” (18); „Транспорт, складиране и пощи” (17); „Преработваща промишленост” (12) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (7).

Сравнителният анализ на годишните данни за 2017 г. и 2016 г. регистрира увеличение на трудовите злополуки с 63. Най-съществено покачване има при „Сухопътен транспорт“, „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ и „Горско стопанство“. Намалява броя на регистрираните трудови злополуки при „Добив на метални руди”, „Строителство на съоръжения“ и „Складиране на товари и спомагателни дейности“.

Източник: Национален осигурителен институт – https://www.nssi.bg/

А повече информация относно дължимите вноски за фонд ТЗПБ можете да намерите в нашата публикация Осигуровки 2018.

error: