НОИ уведомява бъдещите пенсионери

уведомяване на бъдещите пенсионери 13 юли

НОИ уведомява бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери

Уведомяване на бъдещите пенсионери ще бъде извършено за втора поредна година от Националният осигурителен институт (НОИ).

НОИ ще изпрати 81052 персонални уведомителни писма. До всички осигурени лица, които през 2019 г. навършват изискуемата от КСО възраст за пенсиониране. И на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

В писмата ще са посочени и документите, които всеки следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия. Както и информация за осигурителните права на въпросните лица.

Такава кампания НОИ прави за втора поредна година – през 2017 г. лични писма са получили общо 82 782 души. Целта на това уведомяване на бъдещите пенсионери е да бъде им осигурено достатъчно време. Да се погрижат за набавянето и оформянето на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Това не само осигурява спокойствие на лицата при подготовката на пенсионирането, но и оптимизира самото пенсионно производство.

През 2019 г. изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 4 месеца. А за мъжете е 64 години и 2 месеца. Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените. И 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете. Необходимо е обаче и двете изисквания (за навършена възраст и за придобит осигурителен стаж) да са изпълнени едновременно.

Осигурителният институт препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Такъв код те могат да получат във всяко териториално поделение на институцията. ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ. Както и позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица.

Източник: Национален осигурителен институт – https://www.nssi.bg/

error: