С колко ще се вдигнат пенсиите през 2017

увеличение на пенсиите през 2017 5 окт.

С колко ще се вдигнат пенсиите през 2017

Увеличение на пенсиите през 2017
С колко ще се вдигнат пенсиите

Увеличение на пенсиите през 2017 вече е факт. Съгласно ЗБДОО за 2017 г. е променен минималният размер на личните пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при пълен осигурителен стаж. От началото на месецa той е 200 лв.

Преизчисляване на пенсиите 2017

Увеличение на пенсиите през 2017 е налице и по отношение на тези, чиито минимални размери се определят като процент от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж. Така, при отпуснатите при непълен осигурителен стаж пенсии минимумът се определя на 170 лв. (85% от 200 лв.), а при наследствените пенсии – на 150 лв. (75% от 200 лв.).

Промяна има и при минималните размери на личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване. И на тези поради трудова злополука и професионална болест. В зависимост от определения от медицинската експертиза процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, долната граница при първите ще е между 170 и 230 лв. (между 85% и 115% от 200 лв.), а при вторите – между 200 и 250 лв. (между 100% и 125% от 200 лв.).

Изплащане на пенсиите

НОИ информира, че изплащането на пенсиите за месец октомври ще започне на 9 октомври (понеделник). И ще приключи на 20 октомври (петък) 2017 г.

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график. Той ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция. Сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат заверени на 9-ти октомври 2017 г.

Източник: https://www.nssi.bg/

error: