Анкета на НАП “Заплата в плик”

укриване на осигуровки 27 юни

Анкета на НАП “Заплата в плик”

Анкета на НАП относно укриване на осигуровки

НАП провежда информационна кампания “Заплата в плик”, насочена срещу явлението укриване на осигуровки от трудови правоотношения.

В рамките на кампанията срещу укриване на осигуровки се провежда анкета. Целта на анкетата е да се установят причините работниците да се съгласяват техните работодатели да внасят осигурителни вноски върху по-ниски от действителните заплати.

Сред партньорите на НАП в кампанияти срещу укриване на осигуровки е и НОИ. Осигурителният институт също подкрепя инициативата. С оглед популяризиране на негативния ефект върху осигурените лица, ако осигурителите не декларират в реален размер дължимите трудови възнаграждения.

Анкетата може да бъде попълнена тук.

 

Същевременно НАП отчита рекордни постъпления

НАП отчита рекордни постъпления пред Комисията за наблюдение на приходните администрации в Парламента. Събраните от НАП приходи през 2017 г. са близо 19,2 млрд. лв. Което е с милиард и половина повече спрямо предходната година. А за последните 3 години увеличението на постъпленията в бюджета, администрирани от НАП достига 5 млрд. лв.

Според изпълнителният директор на НАП г-жа Галя Димитрова увеличението на бюджетните приходи се дължи не само на ръста в икономиката. Но и на по-качествената работа на екипа на Агенцията. И подобреното доброволно спазване на закона от данъкоплатците. По време на изслушването в Парламента, г- жа Димитрова представя данни за близо двойно по-голямото увеличение на постъпленията от данъци и осигурителни вноски спрямо ръста на БВП. И отчита, че 96% от всички декларирани през годината задължения към фиска се внасят доброволно. Като паралелно с това се отчита увеличение на събираемостта на просрочени вземания с 10%.

„Основната ни стратегическа цел е да насърчаваме доброволното спазване на закона“, казва в изложението си г-жа Галя Димитрова. И добавя, че фокусът на НАП е върху поведението на клиентите, включително с използването на електронна комуникация и телефонен контакт. През 2017 г. по повод на събиране на закъснели плащания администрацията е комуникирала с над 40 000 души. Като  в резултат от телефонните разговори размерът на просрочените задължения е намалял с 64%.

Г-жа Галя Димитрова е получила и награда от Парламента за цялостната дейност и отличните резултати на НАП.

 

Установени са укрити приходи при общи проверки на МВР, НАП и ИА АА
Значителни укрити приходи са установени в рамките на предприети съвместни проверки. В които са участвали служители на отдел „Икономическа полиция“ – ГДНП, колегите им от СДВР и представители на НАП, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Съвместните действия са започнали  преди седмица. Неотчетените продажби са установени след сравнителен анализ на броя обучаващи се за правоспособност за правоуправление на превозни средства, преминали през автошколите и явилите се на изпит  пред  „Автомобилна администрация“.

Според действащото законодателство, всички компании, които провеждат обучение на бъдещи шофьори, са длъжни да водят точна отчетност. Включително да подават данни за курсистите в ИААА. В НАП е извършено сравнение на броя на обучаемите, допуснати до изпит, със средните пазарни цени. И са формирани минимален размер на приходите за всяка от автошколите. Тези данни са сравнени с информацията, подадена от касовите апарати и финансовите отчетите на фирмите.

Още в първите няколко фирми са открити значителни отклонения. И ще бъдат извършени пълни данъчни ревизии за последните 5 години, допълват от НАП.

От НАП информират, че предстои възлагането на подобни проверки в целия бранш.

error: