Category: новини

пенсионни консултации 28 сеп.

Пенсионни консултации от НОИ по повод Международния ден на възрастните хора

Пенсионни консултации от НОИ на 01 октомври

Националният осигурителен институт по традиция ще отбележи Международния ден на възрастните хора. По този повод институтът организира Ден на отворените врати и пенсионни консултации.

Това ще се случи на 1 октомври (неделя) от 10:00 до 12:00 часа в териториалните поделения на НОИ в цялата страна. Там ще бъдат на разположение дежурни екипи от експерти, които ще предоставят консултации по пенсионни въпроси.

В рамките на проявата служителите ще отговарят на запитвания от страна на гражданите. И ще ги съветват относно техните пенсионни права.

Източник: https://www.nssi.bg/

осигуряване на собственик на ЕООД 21 сеп.
среден осигурителен доход юли 2017 19 сеп.

Среден осигурителен доход за месец юли 2017 г.

Среден осигурителен доход юли 2017 г.

По данни на НОИ за месец юли 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 811,75 лв. За сравнение средният осигурителен доход за юни 2017 г. е 803,13 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2016 г. до 31.07.2017 г. е 797,70 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец август 2017 г. За сравнение неговият размер през юли 2017 г. беше 793,55 лв.

Източник: https://www.nssi.bg/

среден осигурителен доход юни 2017 31 авг.

Среден осигурителен доход за месец юни 2017 г.

Среден осигурителен доход юни 2017 г.

По данни на НОИ за месец юни 2017 г. изчисленият среден осигурителен доход за страната е 803,13 лв.

Средномесечен осигурителен доход за изчисляване на пенсия

Доходът, от който се изчислява пенсията, се определя, като средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. Основание за това е разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. е 793,55 лв.

Това означава, че определеният среден осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите от НОИ пенсии през месец юли 2017 г.

Източник: https://www.nssi.bg/

плащане на осигуровки 24 авг.

НАП Сливен с нови сметки

Oфис на НАП Сливен с нови банкови сметки за плащане на осигуровки и данъци

От 01  септември тази година офис на НАП Сливен ще има нови банкови сметки за плащане на осигуровки и данъци. Всяко плащане на осигуровки и данъци трябва да става по новите сметки. Това се отнася за дружества, регистрирани на територията на офис на НАП Сливен. А така също и за физически лица с постоянен адрес там. При плащане на осигуровки и данъци по закрита банкова сметка на НАП, средствата ще бъдат върнати на платеца от доставчика на платежни услуги.

Промяната на банковите сметки се налага поради прекратяване на договора за обслужването му по желание на Уникредит Булбанк АД. За това от 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г. банковите гишета в офис на НАП Сливен няма да работят. Както и за да се осигури безпроблемното преминаване към обслужване от новата финансова институция.

Плащане на осигуровки и данъци към настоящите сметки на офис на НАП Сливен до 31 август могат да се извършват от всеки доставчик на платежни услуги до крайния час, определен от него, за приемане на платежни нареждания за изпълнение през същия работен ден.

Новите сметки са публикувани на интернет страницата на НАП в рубриката “Плащане”, подрубрика “Банкови сметки”.

Източник: https://www.nap.bg/

справка за осигуровки 7 авг.

Справки от НАП за осигуровки по телефона

Справка за осигуровки и данъци – вече и по телефона с ПИК

Справка за осигуровки и данъци скоро ще бъде възможна и по телефона с ПИК.

НАП ще предоставя данъчно-осигурителна информация на клиентите си, които притежават персонален идентификационен код (ПИК) и по телефона чрез своя информационен център. Това означава, че гражданите и предприятията с ПИК ще могат да получават информация за своите задължения за осигуровки и данъци по още един начин, не само онлайн – с ПИК или електронен подпис и в офисите на агенцията, но и по телефона, след като се идентифицират със своя ПИК.

До сега нямаше такава възможност, но последните промени в ДОПК предоставят възможност на НАП за тази нова услуга. Очаква се агенцията да въведе проверката за осигурителни вноски и данъци по телефона в близките месеци. Разпоредбите на ДОПК дават 6 месечен срок, в който да се уреди реда и начина за прилагането им.

Телефонът на информационния център на НАП е 0700 18 700.

Източник: https://www.nap.bg/

error: