EESSI – електронна социална сигурност в ЕС

eessi 24 юли

EESSI – електронна социална сигурност в ЕС

Социалната сигурност в ЕС се дигитализира чрез EESSI

В началото на юли ЕК направи поредна първа стъпка към дигитална социална сигурност в ЕС. Комисията пусна системата за електронен обмен на информация в сферата на социалната сигурност (EESSI). Това е нова IT платформа, която трябва да свързва по електронен път около 15 000 компетентни институции на държавите-членки на ЕС, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

На тази система се възлагат надежди да замени движението на хартиени формуляри между институциите (в т.ч. издадените удостоверения А1 за приложимото осигурително законодателство) с оглед по-бърз, лесен и сигурен обмен на данни за социалната сигурност на лицата в целия ЕС. В България електронния обмен относно издадените формуляри А1 при работа в чужбина ще се извършва от НАП.

EESSI – срокове

Държавите-членки разполагат с две години да се свържат към тази централизирана платформа. Към юли 2019 г. цялото  движение между институциите на информация в областта на социалната сигурност би следвало да се извършва по електронен път.

Поначало беше заложено EESSI да заработи само няколко години след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 883/2004 през 2010 г. Впоследствие крайният срок за приключване на проекта беше многократно отлаган през годините.

А дали всичко ще приключи през юли 2019 г. – само времето ще покаже!

error: