Годишно изравняване на осигурителния доход

годишно изравняване 2019 5 ян.

Годишно изравняване на осигурителния доход

Годишно изравняване на осигуровки

Годишно изравняване на осигуровки от самоосигуряващите се лица, се прави на база данните, които са декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Справката, чрез която през 2024 г. ще се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2023 г. е обнародвана в Държавен вестник. А именно – в неофициалния раздел на брой 2 от 05 януари 2024 г.

Става въпрос за Таблица 1 за годишното изравняване на социалните осигуровки за 2023 г. Както и за Таблица 2 за годишното изравняване на здравните осигуровки за същата година.

При необходимост от съдействие за попълване на двете таблици можете да се свържете чрез познатите канали за комуникация с Бойчев консултинг.

error: