За нас

Бойчев консултинг ЕООД е специализирано предприятие за предоставяне на съдействие в сферата на осигуровките и издаване на Удостоверение А1 (за приложимо осигурително законодателство).

Собственик и управител на дружеството е Димитър Бойчев – утвърден експерт, автор и лектор в тази област.

димитър бойчев

Димитър Бойчев

Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП, където дейността му е насочена към създаване на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС (издаване на формуляр А1): изготвяне на указания, становища, наръчници, процедури и обучаване на служителите.

Борави с лекота и познава в дълбочина тази специфична материя. Ежегодно е участвал при разработване и въвеждане на законодателните промени относно задължителните осигурителни вноски. Участвал е в заседания на органи към ЕК и Съвета на ЕС, комисии към Народното събрание и НСТС, работни групи и консултативни съвети към МТСП и други министерства, както и в преговорите на България за сключване на двустранни споразумения в областта на социалната сигурност.

Притежава сертификати от Българския дипломатически институт/ Clingendael Diplomatic Academy, EIPA, ИПА, НАП и Deloitte Belgium.

Завършва краткосрочен стаж в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз.

В периода 2019 г. – 2022 г. е  хоноруван преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, магистърска програма, курс „Данъците в счетоводството“, I-ва част.

Има множество участия в национални и международни семинари и конференции, включително като водещ и лектор.

С Бойчев консултинг опитът и професионализмът винаги са на ваша страна.

 

error: