Обучения и публикации

Обучения и семинари

Димитър Бойчев е търсен лектор, с доказан авторитет в областта на осигуровките и издаването на удостоверение А1. Ежегодно участва в провеждането на десетки обучения и семинари, в т.ч. уебинари с практическа насоченост.

Понастоящем е и хоноруван преподавател в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Стопански факултет, магистърска програма, курс “Данъците в счетоводството”, I-ва част.

димитър бойчев
Димитър Бойчев

Основната цел на семинарите е участниците да получат систематизирано максимален обем от полезна информация и да бъдат подпомогнати при затруднения, свързани с прилагане на българското осигурително законодателство и регламентите на ЕС.

Тематиката на обученията е насочена основно към:

  • ежегодните промени в осигурителното законодателство (подробно представяне на промените, обсъждане на мотивите за въвеждането, начинът на прилагането им и анализ на възможните ефекти за задължените лица);
  • актуални въпроси за осигурителните вноски  (разглеждане на интересни казуси и примери от практиката, съвети относно затруднения възникнали при прилагане на законодателството, разясняване на възможности за оптимизиране на разходите за осигуровки);
  • осигурителни вноски в трансгранични ситуации (общ преглед на Регламентите на ЕС и двустранните споразумения за социална сигурност,  решаване на казуси, свързани с тяхното прилагане и представяне на интересни случаи от практиката);
  • базови обучения за новоназначени служители (разясняване на основни положения от осигурителното законодателство и Регламентите на ЕС, задълженията на осигурителите и тяхната комуникация с НАП и други институции).

Публикации

Димитър Бойчев е утвърден и разпознаваем автор на десетки книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в областта на осигуровките и издаваното на формуляр А1 за престижни издания/издателства като TiTA, Труд и право, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Само малка част от неговата авторска дейност са:

Отворени сме към нови партньорства, свързани с обучения и публикации. И сме на ваше разположение ако желаете да обсъдим съвместно сътрудничество.

 

error: