Дейност

Консултиране, обучения и публикации

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим възможен подход към вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път. Научете повече за нашите:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

осигуровки върху транспорт 3 май

Осигуровки върху транспорт

Осигуровки върху транспорт на работниците Продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Въпросът е заведен с  вх. № 96-00-9 от 13.01.2022 г. в Дирекция ОДОП Пловдив. Фактите по случая са следните: Дружество ще покрива разходите за транспорт на работниците от дома до работното място – чрез начисляване и изплащане на сума към […]

осигуровки върху безплатна храна 28 апр.

Осигуровки върху безплатна храна

Осигуровки върху безплатна храна чрез кетъринг Продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Въпросът е заведен с  вх. № 96-00-9 от 13.01.2022 г. в Дирекция ОДОП Пловдив. Фактите по случая са следните: Предприятие ще осигурява храна чрез кетъринг на работното място в специално обособени за това помещения. Доставената чрез кетъринг храна ще […]

мрз 29 мар.

Минимална работна заплата

МРЗ Както се очакваше минималната работна заплата (МРЗ) за месеците от април до декември, вкл. на 2022 г. е определена в размер на 710 лв. Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната. Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, […]

здравни осигуровки 11 мар.

Здравни осигуровки

Здравни осигуровки В Държавен вестник (ДВ), брой 18 от 04 март 2022 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.) С обнародвания в същия брой на ДВ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО за 2022 г.) са въведени размерите на осигурителния […]

осигуровки 9 мар.

Социални осигуровки

Осигуровки Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2022 г. е обнародван в Държавен вестник, брой 18 от 04 март 2022 г. Осигурителен доход Минимални осигурителни прагове за периода от 1 януари до 31 март – въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1, б. “а” от ЗБДОО за 2022 г. за периода от 1 април до 31 декември […]

здравни осигуровки за безработни 8 мар.

Здравни осигуровки за безработни

Здравни осигуровки за безработни Здравни осигуровки за безработни лица не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за лицата с право на парично обезщетение за безработица са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е чл. 40, ал. 1, т. 8 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Лицата, които подлежат […]

error: