Дейност

Консултиране, обучения и публикации

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим възможен подход към вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път. Научете повече за нашите:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

спиране издаване на удостоверение А1 11 фев.

Спиране на производство по издаване на удостоверение А1

Спиране издаване на удостоверение А1 Продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от Националната агенция за приходите (НАП) отговори на интересни въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 24-03-1074 от 10.02.2020 г. на Централно управление на агенцията. Поставеният към НАП въпрос е относно наличието на основание за спиране на производство по издаване на удостоверение А1. И по-специално спиране издаване на удостоверение А1 поради образувано преюдициално […]

осигуровки 22 дек.

Социални осигуровки за 2021 г.

Осигуровки за 2021 г. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. е обнародван в Държавен вестник, брой 103 от 04 декември 2020 г. Осигурителен доход за 2021 г. Минимални осигурителни прагове Минималните осигурителни прагове са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г. За 2021 г. принципно не се променя начинът по който […]

осигуровки по граждански договор 9 дек.

Осигуровки по граждански договор за 2021 г.

Осигуровки по граждански договор  Осигуровки по граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение. Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В масовия случай гражданските договори […]

здравни осигуровки 8 дек.

Здравни осигуровки за 2021 г.

Здравни осигуровки В Държавен вестник (ДВ), брой 103 от 04 декември 2020 г. е обнародван Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗБНЗОК за 2021 г.). С обнародвания в същия брой на ДВ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.) са въведени размерите на осигурителния […]

мрз 7 дек.

Минимална работна заплата за 2021 г.

МРЗ за 2021 г. Както се очакваше минималната работна заплата (МРЗ) за 2021 г. е определена в размер на 650 лв. Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 331 от 26 ноември 2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната. Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 103 от 04 […]

осигуровки при непълно работно време 5 дек.

Осигуровки при непълно работно време

Осигуровки при непълно работно време С темата осигуровки при непълно работно време  продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. М-26-С-334 от 23.04.2020 г. на Централно управление на агенцията. Фактите по случая са следните: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ със заповед работодателят е въвел непълно работно време (4 ч.) в предприятието за работниците, които работят […]

error: