Дейност

Умението да ви бъдем полезни

Консултиране

Предлагаме полезна информация, експертно съдействие и професионални съвети по всички аспекти, свързани с осигуровките и издаване на удостоверение А1. За нас няма маловажен случай.    

Обучения

Лектор с доказан авторитет в областта на осигурителните вноски и формуляр А1 относно: - промените в осигурителното законодателството; - актуални въпроси и казуси; - базови обучения за новоназначени.

Публикации

Утвърден автор на книги, наръчници, коментари и отговори на въпроси в престижни издания/издателства: TiTA, Наръчник на икономиста, Актив, Раабе, Сиела и др.

Клиенти и партньори

 

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим възможно решение на вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път. Научете повече за нашите:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

Новини и полезна информация за осигуровки и Удостоверение А1 - привилегията да ползвате правилният източник

осигуровки от началото на 2021 20 ное.

През януари в ZOOM: “Осигуровки от началото на 2021г.”

За всички, които ни се обадиха и писаха, че поради изчерпване на местата не са успели да се включат във вече обявените уебинари с участието на Бойчев консултинг, планираме провеждането на онлайн събитие през януари на тема: “Осигуровки от началото на 2021 г.“ Промените ще бъдат разгледани от Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по социално и […]

осигуровки при непълно работно време 24 юли

Осигуровки при непълно работно време

Осигуровки при непълно работно време С темата осигуровки при непълно работно време  продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. М-26-С-334 от 23.04.2020 г. на Централно управление на агенцията. Фактите по случая са следните: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ със заповед работодателят е въвел непълно работно време (4 ч.) в предприятието за работниците, които работят […]

самоосигуряващо се лице 2020 4 февр.

Самоосигуряващо се по КСО лице 2020

Самоосигуряващо се лице 2020 По КСО към категорията самоосигуряващо се лице 2020 се причисляват: свободните професии и занаятчиите; кои лица се считат за упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност е определено в  Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) и по-специално в чл. 1, […]

осигуровки по граждански договор 2020 6 ян.

Осигуровки по граждански договор 2020

Осигуровки по граждански договор 2020 Осигуровки по граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение. Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В масовия случай гражданските […]

годишно изравняване 2019 3 ян.

Годишно изравняване на осигурителния доход

Годишно изравняване на осигуровки Годишно изравняване на осигуровки от самоосигуряващите се лица, се прави на база данните, които са декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Справката, чрез която през 2020 г. ще се извършва годишно изравняване на осигуровки за 2019 г. е обнародвана в неофициалния раздел на Държавен вестник, […]

смяна на вида осигуряване за 2020 30 дек.

Промяна на вида осигуряване за 2020 г.

Смяна на вида осигуряване за 2020 г. от самоосигуряващите се лица. Наближава началото на периода, в който самоосигуряващите се лица могат да направят промяна на вида осигуряване за 2020 г. Обхват на осигуряването Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване. А по свой избор могат да се осигуряват и […]

мрз 2020 27 дек.

Нов размер на МРЗ за 2020 г.

МРЗ 2020 Както се очакваше МРЗ 2020 е определена в размер на 610 лв. Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната. ПМС за МРЗ 2020 е обнародвано в Държавен вестник, брой 101 от 27 декември 2019 г. Влиза […]

здравни осигуровки за безработни 2020 27 дек.

Здравни осигуровки за безработни 2020

Здравни осигуровки за безработни 2020 Здравни осигуровки за безработни 2020 не се внасят за тези от тях, които получават парично обезщетение за безработица. Здравните вноски за безработните лица с право на парично обезщетение за безработица, както и през предходните години, са за сметка на държавния бюджет. Основание за това е разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 8 […]

здравни осигуровки 2020 19 дек.

Здравни осигуровки за 2020 г.

Здравни осигуровки 2020 В сила от началото на 2020 г. са извършени ежегодните промени, свързани със здравните осигуровки. ЗБНЗОК за 2020 г. е обнародван е в ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г. Със ЗБДОО за 2020 г. (ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.) са въведени размерите на осигурителния доход, които касаят […]

error: