Дейност

Консултиране, обучения и публикации

[gslogo id=3]

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим възможен подход към вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път. Научете повече за нашите:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

осигуровки 1 авг.

Социални осигуровки

Осигуровки Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2023 г. е обнародван в Държавен вестник, брой 66 от 01 август 2023 г. Осигурителен доход Минимални осигурителни прагове за периода от 1 януари до 31 юли – въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1, б. “а” от ЗБДОО за 2023 г. за периода от 1 август до 31 декември […]

годишно изравняване 2019 2 фев.

Годишно изравняване на осигурителния доход

Годишно изравняване на осигуровки Годишно изравняване на осигуровки от самоосигуряващите се лица, се прави на база данните, които са декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Справката, чрез която през 2023 г. ще се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2022 г. […]

смяна на вида осигуряване за 2020 5 ян.

Смяна на вида осигуряване

Смяна на вида осигуряване на самоосигуряващите се лица Самоосигуряващите се по лица по Кодекса за социално осигуряване задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО). По свой избор тези лица могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство във фонд „Общо заболяване и майчинство“ на ДОО. Видът на осигуряването се […]

осигуровки по граждански договор 4 ян.

Осигуровки по граждански договор

Осигуровки по граждански договор  Осигуровки по граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение. Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В масовия случай гражданските договори […]

мрз 3 ян.

Минимална работна заплата

МРЗ От 01 януари 2023 г. минималната работна заплата (МРЗ) е определена в размер на 780 лв. Това е извършено с акт на Министерски съвет – Постановление № 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната. Постановлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 1 от 03 януари 2023 г. Влиза […]

осигуровки за граждани на косово 12 окт.

Осигуровки за граждани на Косово

С темата осигуровки за граждани на Косово продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. № М-26-Л-70 от 13.06.2022 г. на Централно управление на агенцията. Фактите по случая са следните: Предстои назначаване на работници по трудов договор от Косово, с пребиваване в Република България за 12 месеца. Поставеният към НАП въпрос е “Дължат ли […]

error: