Дейност

Консултиране, обучения и публикации

С нас е изненадващо лесно ...

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим възможен подход към вашия казус за осигуровки или издаване на Удостоверение А1. И ще ви посочим най-краткия път. Научете повече за нашите:

Консултации Обучения и публикации

Актуално

смяна на вида осигуряване за 2020 6 ян.

Смяна на вида осигуряване

Смяна на вида осигуряване на самоосигуряващите се лица Самоосигуряващите се по лица по Кодекса за социално осигуряване задължително се осигуряват във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване (ДОО). По свой избор тези лица могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство във фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО. Видът на осигуряването се […]

годишно изравняване 2019 5 ян.

Годишно изравняване на осигурителния доход

Годишно изравняване на осигуровки Годишно изравняване на осигуровки от самоосигуряващите се лица, се прави на база данните, които са декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Справката, чрез която през 2022 г. ще се извършва годишното изравняване на осигурителния доход за 2021 г. […]

уебинар за осигуровки 8 дек.

Видео от уебинар за осигуровки

Откъс от уебинар за осигуровки Поредната интензивна кампания от семинари/уебинари ни доближава към края на една изключително успешна година за “Бойчев консултинг” ЕООД и ни зарежда с много положителни нагласи за предстоящата 2022 г. Споделяме видео откъс на един от уебинарите, любезно публикуван като общодостъпен от организаторите, за които е проведен. Използваме възможността да благодарим […]

спиране издаване на удостоверение А1 11 фев.

Спиране на производство по издаване на удостоверение А1

Спиране издаване на удостоверение А1 Продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от Националната агенция за приходите (НАП) отговори на интересни въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. 24-03-1074 от 10.02.2020 г. на Централно управление на агенцията. Поставеният към НАП въпрос е относно наличието на основание за спиране на производство по издаване на удостоверение А1. И по-специално спиране издаване на удостоверение А1 поради образувано преюдициално […]

осигуровки при непълно работно време 23 дек.

Осигуровки при непълно работно време

Осигуровки при непълно работно време С темата осигуровки при непълно работно време  продължаваме поредицата, която разглежда някои публикувани от НАП отговори на интересни и актуални въпроси. Отговорът на НАП е с Изх. М-26-С-334 от 23.04.2020 г. на Централно управление на агенцията. Фактите по случая са следните: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ със заповед работодателят е въвел непълно работно време (4 ч.) в предприятието за работниците, които работят […]

осигуровки по граждански договор 9 дек.

Осигуровки по граждански договор за 2021 г.

Осигуровки по граждански договор  Осигуровки по граждански договор се плащат за работещите без трудово правоотношение. Става въпрос за лица, които полагат труд по договори, сключени основно съгласно Закона за задълженията и договорите. При гражданските договори лицата предоставят определен резултат (веществен труд), а не работна сила както е при трудовите договори. В масовия случай гражданските договори […]

error: