Консултации

Предлагаме полезна информация, професионални съвети (консултации) по всички аспекти, свързани с осигуровките и експертно съдействие за издаване на А1 (удостоверение за приложимо осигурително законодателство).

Съобразено с вашите нужди можем да ви подпомогнем по конкретен случай (еднократни консултации) или да установим по-дългосрочно партньорство с преференциални условия.

Прилагаме изключително гъвкав подход относно начините за предоставяне на консултациите.

Адаптирано към вашите нужди, консултацията може да бъде извършена:

  • чрез лична среща в офиса, който ползваме или във ваш офис;
  • писмено по електронна поща;
  • в рамките на телефонна или дистанционна видео комуникация.

Доверявате се на доказан професионализъм, дългогодишен опит и задълбочено познаване на законодателството в тази област.

Пестите скъпо време и усилия, тъй като ние познаваме системата отвътре и същевременно ценим вашите ресурси.

Предварително ще ви информираме за стойността на услугата, която се адаптира към вашата правно организационна форма (физическо или юридическо лице), сложността на въпросите и действително вложеното време за предоставяне на консултацията.

Максимално бързо ще ви ориентираме в ситуацията. С лекота ще предложим удачно решение на вашия казус по осигуровки и съдействие за издаване на А1. Ще ви посочим най-краткия процедурен път за постигане на благоприятно решение в конкретния случай. Или ще ви посъветваме как да оптимизирате разходите си за осигуровки в рамките на закона.

За да предложим един наистина комплексен подход към вашия случай, бихме могли да ви предоставим и писмена консултация по прилагане на трудовото законодателство.

Подхождаме изключително ангажирано към всеки случай.

За повече информация се свържете с Бойчев консултинг на посочените в сайта данни за контакт.

Клиенти и партньори

 

error: