Здравни осигуровки при болничен по втори или допълнителен трудов договор

здравни осигуровки при болничен 19 окт.

Здравни осигуровки при болничен по втори или допълнителен трудов договор

В материала е разгледан въпросът относно здравни осигуровки при болничен, когато лицето работи по втори или допълнителен трудов договор.

Ситуацията е следната:

Лице работи по основен трудов договор и по договор за допълнителен труд при същия работодател (по чл. 110 от КТ). За определен период лицето е във временна неработоспособност поради болест, за което представя на работодателя болничен лист.

Здравни осигуровки при болничен по двата трудови договора ли се плащат от работодателя или само на едно основание ?

Здравни осигуровки при болничен по втори трудов договор

Според чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО здравните осигуровки за лицата във временна неработоспособност са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската; дължат се върху минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

Така се определят тези здравни осигуровки при болничен, дори когато лицето работи по два трудови договора с един работодател. Това означава, че при основен и втори трудов договор (по чл. 110 от КТ) здравни осигуровки при болничен не се дължат за всяко едно от правоотношенията. Работодателят дължи здравните вноски общо за периода на болничен на лицето, а не отделно по всеки договор на работника. Това е така, защото в случая имаме един работодател (съответно осигуряващ по ЗОО) и едно (здравно осигурено) лице в болничен, независимо че същото работи по повече от един трудов договор с въпросния работодател.

Как стоят нещата с въпросните здравни осигуровки при болничен ако договора за допълнителен труд не е със същият, а е с друг работодател (т.е. по чл. 111 от КТ) ?

Здравни осигуровки при болничен по допълнителен трудов договор

В този случай ще е налице временна неработоспособност при двама различни работодатели. За всеки един от тях поотделно съществува задължение да приложи чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО. С други думи здравни осигуровки при болничен се дължат и от двамата работодатели. Това е така, защото всеки един от тях е осигуряващ по смисъла на ЗЗО спрямо лицето, независимо че периода на болничен по правоотношенията се припокрива. Иначе казано при основен и допълнителен трудов договор (по чл. 111 от КТ) здравни осигуровки при болничен се дължат по всяко едно от правоотношенията, за което лицето е във временна неработоспособност. Тоест от двамата работодатели по всеки от трудовите договори.

error: