Осигуровки при незаконно уволнение за невъзстановено на работа лице

осигуровки при незаконно уволнение 15 сеп.

Осигуровки при незаконно уволнение за невъзстановено на работа лице

Осигуровки при незаконно уволнение за лице, което не е възстановено на работа от съда

Внасянето на осигуровки при незаконно уволнение, когато лицето не възстановено на работа от съда ще бъде разгледано чрез следния конкретен случай.

Уволнение на работник е признато за незаконно от съда. На лицето е присъдено и обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда. Със съдебното решение обаче лицето не е възстановено на работа.

След като лицето не е възстановено на работа дължат ли се осигурителни вноски  ?

Кой плаща здравни осигуровки в тези случаи ?

А върху това обезщетение по чл.225 осигуровки дължат ли се ?

Социални осигуровки при незаконно уволнение

Времето, през което уволнението на работник е признато за незаконно от съда, се зачита за осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

За този период осигурителят дължи изцяло за своя сметка социални осигуровки по силата на същата разпоредба.

Възстановяването на лицето на работа не е задължителна предпоставка за зачитането на стаж за времето на незаконно уволнение. Действително в чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване по отношение на периода е упоменато от датата на уволнението до възстановяването на работа. Но по отношение на крайната дата в разпоредбата изрично е добавено, също така – не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган. Нещо повече. Включването преди няколко години на този текст в разпоредбата беше направено именно, за да се уреди зачитането на стаж и внасянето на осигуровки за незаконно уволнение, когато лицето не е възстановено на работа от съда.

В конкретния случай уволнението безспорно е признато за незаконно от съдът. А фактът, че със съдебното решение лицето не е възстановено на работа по никакъв начин не променя ситуацията.

Осигурителният стаж се зачита по чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и се дължат изцяло за сметка на осигурителя осигурителни вноски при незаконно уволнение. Осигуровки при незаконно уволнение се плащат за целия период от датата на уволнението до не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта, с който се признава незаконността на уволнението.

Обезщетение по чл.225 осигуровки

А сега на въпроса върху това обезщетение по чл.225 осигуровки дължат ли се. Обезщетението по чл. 225 от Кодекса на труда се отнася за времето, през което е работникът останал без работа. Но за този период, както вече беше отбелязано се внасят осигуровки при незаконно уволнение на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Поради тази причина върху обезщетението по чл. 225 от Кодекса на труда не се дължат осигуровки за незаконно уволнение. И това изрично е посочено в чл. 1, ал. 8, т. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Здравни осигуровки при незаконно уволнение

В Закона за здравно осигуряване не е въведен ред за определяне и внасяне на здравни осигуровки при незаконно уволнение за периодите по чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО. Това означава, че за тези периоди работодателят няма задължение да определя и внася здравни осигуровки при незаконно уволнение. Това касае и случаи на дължими осигуровки при възстановяване на работа. Лицата, които подлежат на задължително осигуряване към НЗОК, но не са здравно осигурени на някое от основанията по ЗЗО (например трайно безработните без право на парично обезщетение за безработица), плащат здравни осигуровки за своя сметка и подават декларация за това. Тази тема е разгледана в друга наша публикация – прочетете повече тук.

error: