Решение на ВАС за отмяна на наредба по осигуряването

отмяна на нриоврзоввфгврсои 22 май

Решение на ВАС за отмяна на наредба по осигуряването

Решение на ВАС за отмяна на НРИОВРЗОВВФГВРСОИ

Обнародвано е решение на тричленен състав на ВАС, с което е отменена Наредбата за реда за избор за осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

Решението на ВАС е № 410 от 10 януари 2018 г. по административно дело № 12089 от 2015 г.

Публикувано е в Държавен вестник, брой 42 от 22 май 2018 г.

Вижте пълния текст на въпросното решение на ВАС.

error: